Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương tại Văn phòng Chính phủ

Chiều 10/6, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), VPCP phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.

Trong khoá học, học viên sẽ được nghe giới thiệu 6 chuyên đề về kiến thức chung, 5 kỹ năng cơ bản của lãnh đạo cấp vụ, 1 báo cáo chuyên đề về ngành, lĩnh vực. Trực tiếp trình bày là các giáo sư, giảng viên, báo cáo viên cao cấp trong và ngoài Hành chính Quốc gia.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; Ông Phạm Đình Toàn – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cùng hơn 70 học viên là công chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và quy hoạch cấp Vụ của VPCP.

TS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện, kiêm phụ trách, điều hành Ban Quản lý Bồi dưỡng công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc mở lớp bồi dưỡng

TS. Bùi Huy Tùng – Chánh Văn phòng Học viện, kiêm phụ trách, điều hành Ban Quản lý Bồi dưỡng công bố các quyết định của Giám đốc Học viện về việc mở lớp bồi dưỡng

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Thành – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ nhiệm VPCP cho biết, để góp phần nâng cao, chuẩn hoá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, ngày 1/9/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với CBCC, viên chức. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm đến hết năm 2020, 100% CBCC, viên chức lãnh đạo, quản lý dưới 55 tuổi đối với nam, dưới 50 tuổi đối với nữ còn thiếu các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý phải được bồi dưỡng theo quy định. Đồng thời, bảo đảm đến hết năm 2021, 100% CBCC, viên chức phải bồi dưỡng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý trước khi được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại. Do vậy, chương trình này, ngoài việc bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý còn góp phần chuẩn hóa đội ngũ CBCC, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương. Thay mặt lãnh đạo VPCP, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Học viện Hành chính Quốc gia đối với VPCP trong thời gian qua và Thay mặt lãnh đạo VPCP, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Học viện Hành chính Quốc gia đối với VPCP trong thời gian qua và trong việc thu xếp tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ dành cho các đồng chí là lãnh đạo, quản lý cấp vụ và quy hoạch cấp vụ của VPCP. Đặc biệt là địa điểm tổ chức tại VPCP, sẽ tạo thuận lợi cho công chức tham dự được đầy đủ đặc biệt là địa điểm tổ chức tại VPCP, sẽ tạo thuận lợi cho công chức tham dự được đầy đủ. Phó Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Thành còn khẳng định đây là chương trình bồi dưỡng bắt buộc đối với công chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và là điều kiện khi xem xét bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, Phó Chủ nhiệm mong muốn các học viên nêu cao tinh thần học tập gương mẫu, tích cực, thu xếp công việc, thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học và của toàn khóa học.

TS. Đặng Xuân Hoan - Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ khai giảng

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện phát biểu tại buổi lễ khai giảng

TS. Đặng Xuân Hoan – Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã nêu rõ mục đích của khóa học nhằm cập nhật nâng cao kiến thức lãnh đạo quản lý cấp vụ để thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có khả năng định hướng và tìm kiếm các giải pháp hoàn thành tốt công việc của cơ quan; rèn luyện kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò tham mưu hoạch định chính sách trong lĩnh vực phụ trách, tổ chức thực thi các chính sách đó và quản lý nội bộ đơn vị; phát triển bản lĩnh chính trị, phẩm chất và thái độ, hành vi của người lãnh đạo để có thể huy động được sức mạnh của cán bộ, công chức và mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp nhằm thực hiện tốt nhất các chức năng, nhiệm vụ được giao. Đây vừa là nghĩa vụ, vừa là quyền lợi của các học viên, vì vậy, các học viên cần có kế hoạch sắp xếp, phân bổ thời gian một cách hợp lý để đảm bảo hoàn thành tốt công việc được phân công theo vị trí công tác, đồng thời đảm bảo đầy đủ thời gian nghiên cứu, học tập theo chương trình bồi dưỡng. Trước nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, Học viện cũng đang dần từng bước hoàn chỉnh hệ thống giáo trình, xây dựng các loại hình, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng…

Giám đốc Học viện yêu cầu các học viên tích cực trao đổi kiến thức và kinh nghiệm quản lý trong quá trình tham gia khóa học. Đồng thời, khẳng định Học viện sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các học viên được học tập trong môi trường tốt nhất, với hiệu quả cao nhất.

 IMG_5543

Hoài Thu

Comments are closed.