Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa XIII/2019

Thực hiện Nghị định số 101 và chỉ thị số 28 của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng và đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ, lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, liêm chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực hành chính cho các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương. Ngày 29/10/2019 tại Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa XIII/2019. Đến dự có NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Đức Tú, Phó giám đốc Trung tâm Tin học – Ngoại nữ và Thông tin – Thư viện cùng toàn thể các học viên lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa XIII/2019.
ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng lên công bố Quyết định số 3897/QĐ-HCQG và và Quyêt định số 3898/QĐ-HCQG ngày 21 tháng 10 năm 2019 về việc tổ chức và cử chủ nhiệm lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa XIII/2019 tổ chức tại tại Học viện Hành chính Quốc gia.

ThS. Lê Phương Thủy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định

ThS. Lê Phương Thúy, Phó Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định

Phát biểu khai giảng lớp có NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện mong muốn thông qua lớp học này các học viên sẽ nâng cao kiến thức về hành chính nhà nước, các kỹ năng chuyên môn và quản lý phù hợp nhằm nâng cao năng lực thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước, đáp ứng yêu cầu đặt ra của cải cách hành chính và hội nhập quốc tế. Sau khi kết thúc lớp học các học viên sẽ được Giám đốc Học viện công nhận và cấp chứng chỉ giúp các đồng chí học viên hoàn thiện điều kiện theo quy định để bổ nhiệm ngạch, thi nâng ngạch.

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp học

NGƯT. TS. Vũ Thanh Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Học viện phát biểu khai giảng lớp học

Kết thúc buổi Lễ, đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư huyện ủy Mèo Vạc tỉnh Hà Giang, đại diện cho các học viên xin hứa lớp sẽ dành thời gian nhiều nhất để tập trung nghiên cứu học tập theo đúng chương trình, nội quy, quy chế của lớp, của Học viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, trang bị được kiến thức bổ ích mới để phục vụ quá trình công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau khi trở về đơn vị công tác. Cuối cùng đồng chí gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến Ban giám đốc Học viện, đến các thầy cô và mong nhận được sự quan tâm của Ban giám đốc, các thầy cô trong thời gian học tập tại đây.

Đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư huyện ủy Mèo Vạc tỉnh Hà Giang phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Trần Quang Minh, Bí thư huyện ủy Mèo Vạc tỉnh Hà Giang phát biểu tại buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Hoàng Hậu

Comments are closed.