Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp tại trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 23/8/2019, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự lễ Khai giảng, về phía Học viện Hành chính Quốc gia:  TS. Bùi Huy Tùng – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng, Phụ trách điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng; đồng chí ThS.Vương Thanh Thủy – Quyền Trưởng phòng, Phòng Bồi dưỡng theo ngạch và vị trí việc làm, Ban Quản lý bồi dưỡng; Về phía Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa: đồng chí Lương Trọng Thành – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa cùng toàn thể các học viên của lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp.

Phát biểu khai giảng, TS. Bùi Huy Tùng nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp nói riêng có vai trò quan trọng, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức và trực tiếp phục vụ công cuộc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Mục tiêu khóa học, cung cấp kiến thức và kỹ năng phù hợp với ngạch, bậc cán bộ, công chức, bổ sung các thông tin mới, làm quen và nâng cao các kỹ năng lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, xây dựng đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn đổi mới, có chuyên môn cao, phẩm chính chính trị, đạo đức tốt.

Một số hình ảnh của khóa học:

ThS. Vương Thanh Thủy – Quyền Trưởng phòng, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định tổ chức lớp, Quyết định chủ nhiệm lớp của Giám đốc Học viện

ThS. Vương Thanh Thủy – Quyền Trưởng phòng, Ban Quản lý bồi dưỡng công bố các Quyết định tổ chức lớp, Quyết định chủ nhiệm lớp của Giám đốc Học viện

TS.Bùi Huy Tùng - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Học viện, Phụ trách điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia  phát biểu khai giảng khóa học

TS.Bùi Huy Tùng – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Học viện, Phụ trách điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng khóa học

TS.Bùi Huy Tùng - Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Học viện, Phụ trách điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia  phát biểu khai giảng khóa học

TS.Bùi Huy Tùng – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Học viện, Phụ trách điều hành Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai giảng khóa học

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Hoàng Thị Tâm

Comments are closed.