Lễ ra quân kiến tập cho các lớp Đại học Hành chính hệ chính quy KH 14, khóa 2013-2017

Chiều ngày 03/6/2016, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ ra quân kiến tập cho các lớp Đại học Hành chính hệ chính quy KH14 tại Hà Nội, niên khóa 2013 – 2017. Dự buổi lễ ra quân có sự tham gia của lãnh đạo Ban Đào tạo, các trưởng đoàn, phó đoàn kiến tập, cán bộ phụ trách học tập, chủ nhiệm lớp và đông đảo sinh viên KH14.

Anh 1 ThS. Phan Thị Thanh Hương công bố Quyết định về việc thành lập các đoàn kiến tập

Mở đầu buổi lễ ra quân, ThS. Phan Thị Thanh Hương – Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Ban Đào tạo đã công bố Quyết định về việc thành lập các đoàn kiến tập đối với sinh viên các lớp Đại học Hành chính hệ chính quy khóa 14 tại Hà Nội. Theo đó, tổng số sinh viên tham gia kiến tập đợt này gồm hơn 900 sinh viên, được chia thành 41 đoàn, kiến tập tại các cơ quan hành chính nhà nước ở nhiều địa phương, như: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hòa Bình, Thái Bình, Ninh Bình, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Nghệ An,…Thời gian kiến tập từ ngày 06/6 đến ngày 17/6/2016.

Anh 2ThS. Nguyễn Toàn Thắng – Phó Trưởng ban Đào tạo phát biểu tại buổi ra quân kiến tập

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Học viện, ThS. Nguyễn Toàn Thắng – Phó Trưởng Ban Đào tạo đã phát biểu tại buổi lễ, trong đó nhấn mạnh: kiến tập là nội dung bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học và là hoạt động có ý nghĩa thiết thực đối với sinh viên. Thông qua hoạt động này không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ và thực tế tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước mà còn giúp sinh viên nắm vững về thể chế hành chính và một số vị trí công việc thực tế của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước nơi mình tham gia kiến tập. ThS. Nguyễn Toàn Thắng đã nhắc nhở, động viên các em sinh viên về ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy của chương trình kiến tập, thể hiện tinh thần cầu thị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình kiến tập.

Anh 3Toàn cảnh buổi lễ ra quân kiến tập đối với sinh viên KH14

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.