Lễ ra quân thực tập các lớp đại học hệ chính quy khóa 15, niên khóa 2014 – 2018

Chiều ngày 18/12/2017, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ ra quân thực tập cho các lớp Đại học Hành chính hệ chính quy KH15 tại Hà Nội, niên khóa 2014 – 2018. Dự buổi lễ ra quân, có PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện, sự tham gia của lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị, các thầy, cô là trưởng đoàn, phó đoàn, giảng viên hướng dẫn thực tập, chủ nhiệm lớp và 836 sinh viên KH15.

ThS. Lý Kim Bình công bố lý do, giới thiệu đại biểu tới dự buổi Lễ ra quân thực tập của sinh viên đại học chính quy KH15

ThS. Lý Kim Bình công bố lý do, giới thiệu đại biểu tới dự buổi Lễ ra quân thực tập của sinh viên đại học chính quy KH15

Mở đầu buổi lễ ra quân, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Trưởng Ban Đào tạo đã công bố Quyết định về việc Thành lập các đoàn thực tập đối với sinh viên các lớp Đại học Hành chính hệ chính quy khóa 15 tại Hà Nội. Theo đó, tổng số sinh viên tham gia thực tập đợt này gồm 836 sinh viên, được chia thành 41 đoàn, thực tập tại các cơ quan hành chính nhà nước, các công ty, tổ chức cá nhân ở nhiều địa phương khác nhau. Thời gian thực tập từ ngày 18/12/2017 – 09/02/2018.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu đọc các quyết định liên quan đến đợt thực tập của sinh viên KH15

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu đọc các quyết định liên quan đến đợt thực tập của sinh viên KH15

Thay mặt Ban Giám đốc Học viện, PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Giám đốc Học viện đã chúc các thầy, cô hướng dẫn, các em sinh viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong đợt thực tập. Hy vọng, đợt thực tập sẽ là dịp để sinh viên kết hợp lý luận đã được học tại trường và thực tiễn tại nơi thực tập. Thông qua hoạt động thực tập, không chỉ giúp sinh viên hiểu rõ về chức năng, nhiệm vụ và thực tế tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước mà còn giúp sinh viên nắm vững về thể chế hành chính và một số vị trí công việc thực tế của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nơi mình tham gia thực tập. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc cũng đề nghị các thầy, cô chủ động, trách nhiệm trong việc liên hệ, hướng dẫn, tạo điều kiện để các em sinh viên thực tập tại các địa phương một cách thuận lợi nhất. Mong muốn 836 sinh viên chấp hành đúng nội quy, quy chế của Học viện trong đợt thực tập cũng như tại cơ quan, đơn vị nơi các em sẽ đến thực tập trong thời gian tới.

Kết thúc bài phát biểu, Phó Giám đốc Học viện chúc các em sinh viên KH15 có đợt thực tập thành công, thuận lợi, vận dụng tối đa những kiến thức hành chính đã được nghiên cứu, học tập trong 4 năm tại Học viện để nâng cao kiến thức, trình độ của bản thân sau kỳ thực tập.

 PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ ra quân thực tập của sinh viên KH15

PGS.TS. Lương Thanh Cường phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ ra quân thực tập của sinh viên KH15

Kết thúc buổi lễ ra quân, ThS. Phan Thị Thanh Hương – Trưởng phòng Đào tạo Đại học, Ban Đào tạo đã nhắc nhở, động viên các em sinh viên về ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy của chương trình thực tập, thể hiện tinh thần cầu thị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình thực tập.

ThS. Phan Thị Thanh Hương phổ biến nội quy, quy chế trong kỳ thực tập với sinh viên KH15

ThS. Phan Thị Thanh Hương phổ biến nội quy, quy chế trong kỳ thực tập với sinh viên KH15

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Thu Hương

Comments are closed.