Lễ trao giải thưởng Cuộc thi viết bài chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023

(napa.vn) – Sáng ngày 11/7/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Lễ trao giải thưởng Cuộc thi viết bài chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023.

Tham dự buổi lễ, về phía Đảng ủy Bộ Nội vụ có đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ.

Về phía Đảng ủy Học viện, có đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện; đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Quốc Sửu, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Hội Cựu chiến binh; Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện; bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ thuộc và trực thuộc Đảng bộ Học viện và 20 cán bộ, đảng viên, sinh viên đạt giải cuộc thi.

IMG_2351

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành báo cáo kết quả cuộc thi.

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa, Khoa Khoa học liên ngành đã báo cáo kết quả cuộc thi.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch số 37-KH/ĐUBNV ngày 03/4/2023 về phát động tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia phát động triển khai cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức, học viên, sinh viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, qua đó tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho đội ngũ viên chức, học viên, sinh viên, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước.

Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 211 bài dự thi của viên chức, đảng viên, học viên, sinh viên đến từ các chi bộ của Học viện và các chi đoàn thanh niên của Học viện. 211 bài dự thi của các tác giả đã có sự phân tích, đánh giá ở nhiều khía cạnh khác nhau nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời rất nhiều bài viết đã có những phân tích, lập luận sắc sảo nhằm phản bác các tư tưởng thù địch; đã có sự gắn két giữa lý luận và thực tiễn, có sự so sánh, đánh giá mang tính biện chứng và khoa học.

IMG_2345

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể công bố các Quyết định khen thưởng.

Ban Tổ chức cuộc thi đã trao: 01 giải đặc biệt, 01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các tác giả và các nhóm tác giả.

IMG_2348

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ và đồng chí Nguyễn Bá Chiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả: Hồ Ngọc Lâm Vũ, Cấn Thị Thùy Linh, Đặng Thị Hạnh.

Giải đặc biệt: Nhóm tác giả: Hồ Ngọc Lâm Vũ, Đặng Thị Hạnh – Chi bộ Sinh viên 1; Cấn Thị Thùy Linh, Chi bộ Khoa Khoa học liên ngành; tác phẩm: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Giải nhất được trao cho tác giả Nguyễn Hải Dương – Lớp 2105TTRC-05 Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung; tác phẩm: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

IMG_2349

Đồng chí Lương Thanh Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trao giải nhì cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

IMG_2346

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện trao giải ba cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

IMG_2350

Đồng chí Nguyễn Quốc Sửu – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và đồng chí Bùi Huy Tùng, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng trao giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Các bài viết tham gia cuộc thi sẽ được Ban Tổ chức tiếp tục được gửi lên Đảng ủy Bộ Nội vụ để tham dự cuộc thi do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Như Ngọc

Comments are closed.