Lễ trao tặng sách và tư liệu nghiên cứu, giảng dạy giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Đại học Nội vụ

Thực hiện chương trình hợp tác trao đổi thông tin, tư liệu giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Đại học Nội vụ, Ngày 9/1/2017, tại Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức lễ trao tặng sách giữa hai cơ sở đào tạo. Tham dự lễ trao tặng sách, về phía Đại học Nội vụ có ThS. Phạm Quang Quyền, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện. Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa, Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế, ThS. Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu Thư viện, ThS. Nguyễn Huy Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Học viện và một số cán bộ, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia.

ThS. Phạm Quang Quyền, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viên Đại học Nội vụ phát biểu tại buổi lễ

ThS. Phạm Quang Quyền, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viên Đại học Nội vụ phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện Học viện Hành chính Quốc gia đã trao tặng Đại học Nội vụ bộ sách tham khảo dùng cho chương trình thạc sĩ chính sách công, một số sách về quản lý công và chính sách công do Học viện phát hành. Đại diện Đại học Nội vụ trao tặng Học viện một số sách chuyên khảo do các nhà khoa học, giảng viên Đại học Nội vụ biên soạn.

Đại diện Đại học Nội vụ trao tặng sách Học viện

Đại diện Đại học Nội vụ trao tặng sách Học viện

Hai bên trao đổi và thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác, trao đổi thông tin, tư liệu và ấn phẩm phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu.

Đại diện Học viện Hành chính Quốc gia trao tặng sách Đại học Nội vụ

Đại diện Học viện Hành chính Quốc gia trao tặng sách Đại học Nội vụ

Bài: Quỳnh Hoa

Ảnh: Thu Hương

Comments are closed.