Lịch công tác tuần từ 19/6/2023 đến 25/6/2023

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Từ ngày 19/6/2023 đến ngày 25/6/2023

Thứ, ngày, tháng năm

SÁNG (làm việc từ 7h30 đến 11h30)

CHIỀU (làm việc từ 13h00 đến 17h00)

Thứ Hai

19/6/2023

- 07h30’: Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện và tương đương khoá 5/2023. Địa điểm: Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung.

- 09h00’: Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Quốc Sửu chủ trì Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện của NCS Nguyễn Hồng Hải. Địa điểm: Phòng 3A nhà G, Học viện

- 14h00’: Họp về trao đổi, thống nhất một số nội dung hợp tác với đối tác Singapore. Thành phần: i) Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì; ii) Bộ Nội vụ: Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Công chức - Viên chức; Văn phòng Bộ; iii) Học viện Hành chính Quốc gia: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến;Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Quốc Sửu; Chánh Văn phòng Học viện; Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; Lãnh đạo và chuyên viên có liên quan thuộc Ban Hợp tác quốc tế. Địa điểm: Phòng Truyền thống Học viện.

* Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Quốc Sửu đi công tại ở Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh từ chiều ngày 19 tháng 6 đến hết ngày 21 tháng 6 năm 2023.

Thứ Ba

20/6/2023

- 07h30’: Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương khoá 11/2023 trực tiếp tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh, học từ xa (online) tại Học viện và Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung.

- 08h30’: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến dự họp Hội đồng nghiệm thu “Đánh giá việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp trong các cơ quan nhà nước”. Địa điểm: Phòng họp 1403, trụ sở Bộ Nội vụ.

- 08h30’: Hội thảo khoa học cấp Học viện “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” do Khoa Nhà nước và Pháp luật chủ trì. Địa điểm: Phòng Truyền thống Học viện (kết hợp online trên ứng dụng phần mềm Microsoft Teams).

- 14h00’: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến làm việc với Ban Kế hoạch - Tài chính. Thành phần: Giám đốc Học viện chủ trì; Chánh Văn phòng Học viện; Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; Trưởng Ban Quản lý đào tạo; Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; Phó Giám đốc Trung tâm – Phụ trách Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; toàn thể viên chức, người lao động Ban Kế hoạch tài chính. Địa điểm: Phòng Truyền thống Học viện (Ban Ban Kế hoạch – Tài chính chuẩn bị báo cáo).

* Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường đi công tại ở Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia gia tại Thành phố Hồ Chí Minh từ chiều ngày 20 tháng 6 đến hết ngày 22 tháng 6 năm 2023.

Thứ Tư

21/6/2023

- 08h00’: Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khoá 14/2023 tại tỉnh An Giang. Địa điểm: Trường Chính trị Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang.

- 09h00’: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường làm việc với Học viện Hành chính Quốc gia. Thành phần: Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Bộ; Ban Giám đốc Học viện; Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Quản lý đào tạo, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Trưởng Ban Kế hoạch-Tài chính, Trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Công nghệ-Thư viện, Phó Giám đốc Trung tâm phụ trách Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; Giám đốc các Phân viện trực thuộc Học viện. Địa điểm: Phòng Truyền thống Học viện (trực tuyến đến các Phân viện).

- 14h30’: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến làm việc với Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng. Thành phần: Giám đốc Học viện chủ trì; Phó Giám đốc Học viện Lại Đức Vượng; Chánh Văn phòng Học viện; Trưởng Ban Tổ chức cán bộ; Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính; Trưởng Ban Quản lý đào tạo; Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng; Phó Giám đốc Trung tâm – Phụ trách Trung tâm Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; toàn thể viên chức Khoa Lưu trữ học và quản trị văn phòng. Địa điểm: Phòng họp số 1, cơ sở Học viện tại số 371 Nguyễn Hoàng Tôn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. (Khoa Lưu trữ học và quản trị văn phòng chuẩn bị báo cáo).

Thứ Năm

22/6/2023

- 08h30’: Hội thảo khoa học cấp Học viện Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, thực tài trong bối cảnh mới ở Việt Nam hiện nay” do Khoa Khoa học liên ngành chủ trì. Địa điểm: Phòng Truyền thống Học viện (kết hợp online trên ứng dụng phần mềm Microsoft Teams).

- 18h00’: Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Quốc Sửu dự Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khoá 13/2023. Địa điểm: Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, số 291, ngõ 343 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, TP Hà Nội.

Thứ Sáu

23/6/2023

- 09h00’: Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về công tác nhân sự. Thành phần: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện. Địa điểm: Phòng Truyền thống Học viện.

- 10h00’: Phó Giám đốc Học viện Lại Đức Vượng Bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khoá 2/2023 tại Học viện, trực tuyến tại Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Thành phố Hồ Chí Minh. Địa điểm: Phòng 3A nhà G.

- 10h30’: Họp Ban Giám đốc Học viện về công tác nhân sự. Thành phần: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện. Địa điểm: Phòng Truyền thống Học viện.

- 14h00’: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến chủ trì họp về thanh toán chế độ hướng dẫn, tham gia Hội đồng luận văn, luận án. Thành phần: Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường; Lãnh đạo Văn phòng Học viện; Trưởng Ban Kế hoạch tài chính; Lãnh đạo Ban Quản lý đào tạo; Kế toán trưởng Cơ quan HVHCQG; Lãnh đạo các phòng và các chuyên viên của Ban Quản lý đào tạo có liên quan (theo phân công của Trưởng Ban QLĐT). Địa điểm: Phòng Truyền thống Học viện.

- 15h00’: Họp Hội đồng lương Học viện. Thành phần: Giám đốc Học viện Nguyễn Bá Chiến chủ trì; các thành viên Hội đồng lương. Địa điểm: Phòng Truyền thống Học viện.

- 15h00’: Bế giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khoá 31/2022 tại tỉnh Hậu Giang. Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

Thứ Bảy

24/6/2023

- 07h30’: Khai giảng lớp Bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương khoá 15/2023 tại tỉnh Gia Lai. Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh Gia Lai.

Chủ Nhật

25/6/2023

 

* Kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023).

Comments are closed.