Lớp tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước và giải quyết khiếu nại tố cáo

(napa.vn) – Sáng ngày 27/6/2024, tại Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc Lớp tập huấn công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước và giải quyết khiếu nại tố cáo cho công chức, viên chức các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường dự và phát biểu chỉ đạo Lớp tập huấn.

IMG_0021

Quang cảnh Lớp tập huấn.

Dự khai mạc Lớp tập huấn có: đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nội vụ; PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Báo cáo viên của Lớp tập huấn là Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa, Khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân.

IMG_0031

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc Lớp tập huấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường nhấn mạnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói chung và bảo vệ bí mật Nhà nước, giải quyết khiếu nại tố cáo nói riêng là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc lịch sử chính trị và chú trọng vấn đề chính trị hiện nay. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. Bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; bảo vệ Hiến pháp và pháp luật; bảo vệ cán bộ, đảng viên về mặt chính trị”. Bên cạnh đó, công tác bảo vệ bí mật của các cơ quan Đảng, Nhà nước luôn được quan tâm chỉ đạo; thể chế chính sách, pháp luật từng bước được hoàn thiện cho phù hợp với bối cảnh tình hình trong nước và thế giới; nhiều giải pháp quan trọng được đề ra để công tác bảo vệ bí mật nhà nước đi vào nền nếp, hiệu quả.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết, năm 2018, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 960/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ. Đây là văn bản quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ bí mật ngành Nội vụ, tạo hành lang pháp lý và là cơ sở để công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung và bí mật nhà nước ngành Nội vụ nói riêng từng bước đi vào nền nếp, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Triệu Văn Cường đề nghị báo cáo viên phổ biến và cập nhật những thông tin, quy định hữu ích, quan trọng có liên quan đến các học viên dự Hội nghị; đồng thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực tế, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện và chia sẻ bài học kinh nghiệm thực tiễn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước và giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đối với các học viên, Thứ trưởng yêu cầu tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc, nắm bắt những kiến thức cần thiết để áp dụng thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình; tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin để giải quyết những vướng mắc liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước và giải quyết khiếu nại tố cáo diễn ra trong thực tế thực hiện nhiệm vụ.

IMG_0058

Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa, Khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân tham gia giảng dạy tại Lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày (27-28/6/2024), các học viên sẽ được nghe Đại tá, PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên, Trưởng khoa, Khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện An ninh nhân dân truyền đạt 3 chuyên đề: (1) Một số vấn đề cơ bản về bảo vệ chính trị nội bộ; (2) Công tác bảo vệ bí mật nhà nước; (3) Các vấn đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ban Tổ chức Lớp tập huấn cũng dành thời gian để báo cáo viên và học viên trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các thắc mắc trong quá trình triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật Nhà nước và giải quyết khiếu nại tố cáo tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

IMG_0054

Các đại biểu và học viên tham dự chụp ảnh lưu niệm.

PV

Comments are closed.