Mức phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B

 (Chinhphu.vn) –Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B.
Bến phà Cồn Nhất – Ảnh minh họa

Theo dự thảo, mức phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B được Bộ Tài chính đề xuất từ 5.000 – 120.000 đồng/lượt tùy từng đối tượng; thuê cả chuyến phà từ 150 – 300.000 đồng/chuyến. Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự có thể nộp vé tháng với mức 100.000 đồng/tháng.

Biểu mức thu phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B được đề xuất cụ thể như sau:

Số tt Đối tượng thu Đơn vị tính Mức thu
1 Xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự:

– Vé lượt

– Vé tháng

 

đồng/lượt

đồng/tháng

 

5.000

100.0002Xe thô sơ (trừ xe đạp)đồng/lượt8.0003Xe mô tô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tựđồng/lượt10.0004Xe ô tô dưới 12 ghế ngồi, xe lam và các loại xe tương tựđồng/lượt30.0005Xe khách từ 12 ghế đến dưới 15 ghế ngồiđồng/lượt40.0006Xe khách từ 15 ghế đến dưới 30 ghế ngồiđồng/lượt50.0007Xe khách từ 30 ghế đến dưới 50 ghế ngồiđồng/lượt65.0008Xe khách từ 50 ghế ngồi trở lênđồng/lượt75.0009Xe chở hàng trọng tải dưới 3 tấnđồng/lượt35.00010Xe chở hàng trọng tải từ 3 tấn đến dưới 5 tấnđồng/lượt55.00011Xe chở hàng trọng tải từ 5 tấn đến dưới 10 tấnđồng/lượt75.00012Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấnđồng/lượt90.00013Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feetsđồng/lượt100.00014Xe chở hàng trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe trở hàng bằng container 40 feetsđồng/lượt120.00015Xe máy thi côngđồng/lượt70.00016Thuê cả chuyến phà loại 15 tấnđồng/chuyến150.00017Thuê cả chuyến phà loại 30 tấnđồng/chuyến200.00018Thuê cả chuyến phà loại 60 tấnđồng/chuyến250.00019Thuê cả chuyến phà loại 100 tấnđồng/chuyến300.000

Mức thu phí nêu trên áp dụng riêng tại từng bến phà: phà Cồn Nhất, phà Đống Cao.

Bến phà Cồn Nhất được thành lập theo Quyết định của Bộ Giao thông vận tải vào ngày 23/7/2014. Bến phà là một đoạn tuyến Quốc lộ 37B hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 37B vượt qua sông Hồng, nối hai tỉnh Thái Bình và Nam Định được Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao cho Sở Giao thông vận tải Thái Bình quản lý ủy thác.
Bến phà Đống Cao là một đoạn tuyến trên Quốc lộ 37B,  hoạt động nhằm đảm bảo giao thông trên Quốc lộ 37B vượt qua sông Đào, nối huyện Ý Yên và huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, được Tổng cục Đường bộ Việt Nam giao cho Sở Giao thông vận tải Nam Định quản lý ủy thác.

 

Comments are closed.