PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện chúc mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Viện Khoa học tổ chức nhà nước

(napa.vn) – Sáng ngày 18/5/2023, tại Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia đã đến tặng hoa, chúc mừng Lãnh đạo, viên chức, người lao động Viện Khoa học tổ chức nhà nước – Bộ Nội vụ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt giới trí thức (18/5/1963-18/5/2023) và 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5/2013-18/5/2023).

NGƯT.PGS.TS. Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng dự.

Tiếp đoàn Học viện Hành chính Quốc gia, về phía Viện Khoa học tổ chức nhà nước có TS. Nguyễn Ngọc Vân – Viện trưởng; các Phó Viện trưởng: TS. Lê Anh Tuấn, TS. Nguyễn Huyền Hạnh; lãnh đạo các đơn vị và viên chức Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

1 - Copy

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến tặng hoa chúc mừng tập thể Lãnh đạo, viên chức, người lao động Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhân dịp ngày truyền thống của ngành.

Năm 2023, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam được lấy chủ đề là “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia”.  Đây là dịp biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu khoa học và công nghệ, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo; thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ và năng lực sáng tạo, tích cực tham gia hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nước; khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai. Đồng thời, giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn trong các chiến lược, chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ; các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội…

Với chức năng là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc Bộ Nội vụ; Viện Khoa học tổ chức nhà nước là Viện nghiên cứu đầu ngành về khoa học tổ chức nhà nước; là đầu mối quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cao của Bộ Nội vụ. Hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Viện Khoa học Tổ chức nhà nước đã trải qua các giai đoạn phát triển khác nhau nhưng vẫn luôn giữ một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển tri thức khoa học tổ chức, tổ chức nhà nước; góp phần đổi mới tư duy, nâng cao năng lực nghiên cứu, năng lực tham mưu xây dựng chính sách của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước của Bộ cũng như ngành Nội vụ.

2 - Copy

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến chúc mừng các nhà khoa học, nghiên cứu, quản lý khoa học và công nghệ Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

PGS. TS. Nguyễn Bá Chiến chúc mừng những cố gắng và lao động miệt mài của các thế hệ công chức, viên chức, người lao động Viện Khoa học Tổ chức nhà nước; chúc mừng đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Nội vụ; thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội đồng khoa học của Bộ; công tác nghiên cứu khoa học và quản lý khoa học của Bộ Nội vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng; trực tiếp tổ chức hoặc chủ trì nghiên cứu nhiều đề tài độc lập cấp nhà nước; các chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ. Các đề tài đều có tính thiết thực, khả năng ứng dụng cao; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ trực tiếp cho việc hoạch định chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động quản lý nhà nước của Bộ, ngành.

Như Ngọc

Comments are closed.