Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy Học viện

Sáng ngày 27/4/2017 tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2017 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2017 và thời gian tiếp theo. Đồng chí Lê Như Thanh – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy Học viện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các Đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ.

Tại phiên họp, thay mặt Đảng ủy, Đồng chí Hoàng Quang Đạt – Phó Bí thư Đảng ủy Học viện đã trình bày dự thảo báo cáo công tác Đảng của Học viện từ ngày 27/3/2017 đến ngày 25/4/2017; theo đó, trong tháng 4 vừa qua, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chính trị – tư tưởng; công tác tổ chức – cán bộ; công tác tổ chức, xây dựng Đảng, Đảng vụ; lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị theo kết luận của Đảng ủy Học viện tại kỳ họp tháng 3 năm 2017; lãnh đạo công tác đoàn thể với các kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong năm 2017.

Anh 1

Đồng chí Hoàng Quang Đạt trình bày báo cáo công tác của Đảng ủy Học viện trong tháng 4/2017

Thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo, các Đồng chí Đảng ủy viên cơ bản tán thành với các nội dung trình bày trong báo cáo, một số ý kiến đề nghị dự thảo báo cáo cần thể hiện rõ nét những kết quả nổi bật trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 4 năm 2017, tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Thống nhất với ý kiến của các Đồng chí Đảng ủy viên, Đồng chí Bí thư Đảng ủy yêu cầu Văn phòng Đảng ủy tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đồng chí Đảng ủy viên để hoàn thiện báo cáo.

Cũng tại phiên họp, Đảng ủy Học viện đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến về việc kết nạp Đảng đối với các quần chúng ưu tú; kiện toàn cấp ủy Chi bộ Ban Đào tạo và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 năm 2017 và thời gian tiếp theo.

Anh 2

Đồng chí Lê Như Thanh phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Đồng chí Lê Như Thanh – Bí thư Đảng ủy Học viện biểu dương những kết quả đã đạt được trong tháng 4 năm 2017. Đồng tình với các ý kiến thảo luận của các Đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện về các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy sẽ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai trong tháng 5 năm 2017 và thời gian tới, Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các Đồng chí trong Ban Chấp hành và toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đồng tâm, đồng lòng, cố gắng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra./.

 

Trần Toàn Trung

 

Comments are closed.