Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Các văn bản và mẫu biểu liên quan vui lòng tải vềtại đây:

Quyết định Ban hành Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn

Quy chế Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Mẫu 1 + 2

Comments are closed.