Quyết định số 2273/QĐ-HCQG về việc công nhận kết quả đánh giá trình độ tiếng Anh tương đương B1 khung chuẩn châu Âu, đợt I năm 2015

img104 img105 img106 img107 img108 img109

Comments are closed.