Sinh viên Khóa 14 bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 của Học viện Hành chính Quốc gia và các Quyết định thành lập của Giám đốc Học viện về việc thành lập các Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp khóa 14 (niên khóa 2013 – 2017); trong các ngày 15-16/6/2017, sinh viên Khóa 14 đã tiến hành bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp tại các Hội đồng do các Khoa chuyên môn thuộc Học viện tổ chức.

Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp được Học viện tổ chức nghiêm túc theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo như một sự kiện quan trọng không chỉ nhằm khuyến khích, cổ động và tạo cơ hội cho sinh viên được trình bày một vấn đề nghiên cứu trước Hội đồng khoa học mà còn đảm bảo tính khách quan, công bằng trong việc đánh giá chất lượng Khóa luận của sinh viên.

Đến dự với Lễ bảo vệ Khóa luận của sinh viên Khóa 14 có các Thầy, Cô của các Khoa chuyên môn, gia đình, bạn bè của các bạn sinh viên tham gia bảo vệ các bạn sinh viên quan tâm.

Sau 02 ngày làm việc nghiêm túc, Hội đồng bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đã thành công tốt đẹp. Theo các Thầy, Cô và các chuyên gia đánh giá, sinh viên của các chuyên ngành có độ đồng đều, đa phần các Khóa luận tốt nghiệp có chất lượng chuyên môn, đáp ứng được các yêu cầu của một Khóa luận tốt nghiệp, các sinh viên đều tự tin bảo vệ kết quả nghiên cứu của mình. Một số đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao và có thể tiếp tục thử nghiệm để đưa ra thí điểm./.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

1

Sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu của mình trước Hội đồng

3

4

Các Thầy Cô trong Hội đồng cùng gia đình, bạn bè chụp ảnh lưu niệm cùng các bạn sinh viên bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp

Trần Toàn Trung

Comments are closed.