Sửa đổi quy định về dịch vụ giám định thương mại

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số120/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 và Nghị định số 20/2006/NĐ-CPngày 20/2/2006. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2015.

Hiện nay, những quy định về con dấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định đã được bãi bỏ theo Nghị định 120/2011/NĐ-CP. Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình hiện nay, theo Nghị định mới, từ ngày 20/2/2015, sẽ tiếp tục thực hiện những quy định này với những sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Cụ thể, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra các Sở Công Thương trong việc đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại.

Con dấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định có hình chữ nhật, chiều dài 6cm, chiều rộng 2cm. Phía trên con dấu có dòng chữ “Thay mặt Công ty”, phía dưới con dấu có biểu tượng (nếu có) và tên của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. Con dấu nghiệp vụ trong Chứng thư giám định được đóng trùm lên khoảng 1/3 về phía bên trái chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. Mực in dấu thống nhất dùng màu xanh.

Trả lời hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ trong 7 ngày

Theo Nghị định mới, trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ đầy đủ theo quy định, Sở Công Thương nơi thương nhân đăng ký kinh doanh có trách nhiệm đăng ký con dấu nghiệp vụ sử dụng trong chứng thư giám định của thương nhân vào Sổ đăng ký dấu nghiệp vụ và thông báo cho thương nhân biết bằng văn bản. Trường hợp không chấp nhận việc đăng ký dấu nghiệp vụ, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. (Theo Nghị định 20/2006/NĐ-CP, thời hạn trả lời hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ được quy định trong 10 ngày làm việc).

Ngoài ra, về hồ sơ đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, Nghị định mới cũng nêu rõ những quy định cụ thể đối với bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong các trường hợp.

Cụ thể, bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện; bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản scan từ bản gốc trong trường hợp thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Tuệ Văn

Comments are closed.