Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước được cấp chỉ số khoa học ISSN

(napa.vn) – Ngày 06/6/2022, Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Văn bản số 15/TTKHCN-ISSN về việc cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) cho Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước.

Cổng Thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng thông tin tới các nhà khoa học, cộng tác viên, bạn đọc về mã số chuẩn quốc tế ISSN (International Standard Serial Number) cho ấn phẩm xuất bản Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước.

  • Tạp chí điện tử Quản lý nhà nước: ISSN 2815 – 5831
  • Tên miền: https://www.quanlynhanuoc.vn
  • Cơ quan cấp mã số chuẩn quốc tế: Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia – Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Ngày cấp: 06/6/2022

IMG_5397-1068x1505

Như Ngọc

Comments are closed.