Tập huấn “Nâng cao năng lực bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục đại học đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

(napa.vn) – Sáng ngày 06/9/2023, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục đại  học đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo” cho cán bộ, giảng viên và viên chức của Học viện. PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu chỉ đạo.

z4667657372775_c23198949f09a2e441f644cf4af3ac20

Toàn cảnh chương trình.

Dự khai mạc lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Trung tâm Kiểm định và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; lãnh đạo các khoa, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cùng 273 học viên là thành viên các nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá cơ sở Học viện, cán bộ, giảng viên, viên chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

Chương trình tập huấn trực tuyến đến các phân viện Học viện tại TP. Hồ Chí Minh, khu vực Miền Trung và khu vực Tây Nguyên.

_HKV6704

TS.Đỗ Khánh Năm – Trưởng phòng, Phòng Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Kiểm định và Đảm bảo chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giới thiệu đại biểu, chương trình lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm đánh giá và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo; đồng thời để người học có cơ sở lựa chọn Học viện và nhà tuyển dụng lao động, tuyển chọn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng quản lý của Học viện.

_HKV6711

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu nhấn mạnh, Học viện Hành chính Quốc gia luôn quan tâm và đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, coi đây là “yếu tố sống còn” trong quá trình triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Phó Giám đốc Học viện đề nghị học viên tích cực tham gia đầy đủ chương trình tập huấn, chủ động nghiên cứu, trao đổi và thực hành các nội dung giảng dạy, hoàn thành tốt các mục tiêu lớp học đặt ra để công tác tự đánh giá của Học viện diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng theo yêu cầu.

_HKV6725

TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội truyền đạt các nội dung tập huấn.

Cũng tại Hội nghị, TS. Nguyễn Thị Thu Hương nhấn mạnh, “Kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động đánh giá bao gồm tự đánh giá và đánh giá ngoài để xác định mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và việc công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo các quy định hiện hành.” Kiểm định chất lượng giáo dục có 4 vai trò lớn:

Thứ nhất, giúp xem xét lại toàn bộ hoạt động của cơ sở giáo dục một cách có hệ thống, từ đó điều chỉnh các hoạt động theo chuẩn mực nhất định;

Thứ hai, giúp định hướng, xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động;

Thứ ba, kiểm định chất lượng là lời tuyên bố chắc chắn tới các bên liên quan về hiện trạng chất lượng của cơ sở giáo dục;

Thứ tư, kiểm định chất lượng tạo tiền đề xây dựng văn hóa chất lượng cho cơ sở giáo dục.

Tại chương trình đã chỉ ra một số khó khăn mà Học viện đang cần xử lý như: Quá trình sáp nhập Trường Đại học Nội vụ Hà Nội vào Học viện dẫn đến cơ cấu tổ chức và hệ thống văn bản quy định cho hoạt động tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục chưa hoàn thiện; Nhận thức của đội ngũ cán bộ, viên chức, học viên, sinh viên về công tác kiểm định chất lượng giáo dục chưa cao; Công tác quản lý văn thư – lưu trữ, đặc biệt là quản lý các văn bản liên quan đến hoạt động kiểm định chất lượng còn hạn chế và khó khăn trong thu nhập, sử dụng, quản lý minh chứng phục vụ tự đánh giá.

Chương trình tập huấn  đã tập trung làm rõ 6 chuyên đề, bao gồm:

(1) Quan điểm tiếp cận bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học

(2) Phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về chiến lược (Tiêu chuẩn 1 – 8)

(3) Phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về hệ thống (Tiêu chuẩn 9 – 12)

(4) Phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng (Tiêu chuẩn 13 – 17)

(5) Phân tích nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng (Tiêu chuẩn 18 – 25)

(6) Hướng dẫn tự đánh giá, thu thập xử lý thông tin, minh chứng.

Chương trình tập huấn được xác định là nội dung quan trọng nhằm chuẩn hóa, nâng cao năng lực bảo đảm chất lượng giáo dục, chuẩn bị cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học của Học viện. Thông qua đợt tập huấn giúp tăng cường kết nối, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận và tham vấn ý kiến chuyên gia về các nội dung bảo đảm chất lượng giáo dục, viết báo cáo tự đánh giá, mục tiêu hướng đến đáp ứng các yêu cầu đánh giá, kiểm định chất lượng theo quy định.

Chương trình tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 06 – 08/9/2023, với 6 chuyên đề nghiên cứu, các nội dung thảo luận, hỏi đáp, thực hành và báo cáo cáo kết quả học tập. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học; hướng dẫn cách thức chuẩn bị, thực hành viết báo cáo tự đánh giá để có thể đáp ứng các yêu cầu kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Phạm Hải Long

Comments are closed.