Tập huấn “Tinh giản biên chế” cho công chức, viên chức của Học viện Hành chính Quốc gia

Ngày 6/12/2018, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức lớp tập huấn “Tinh giản biên chế” cho công chức, viên chức của Học viện. Dự lễ khai mạc có: TS. Đặng Xuân Hoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện;  đồng chí Thái Quang Toản, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Nội vụ là báo cáo viên lớp tập huấn; trưởng, phó các khoa, ban, đơn vị cùng hơn 100 công chức, viên chức của Học viện tham gia lớp tập huấn.

Phát biểu tại khai mạc, TS. Đặng Xuân Hoan nhấn mạnh để công tác tinh giản biên chế của Học viện  được thực hiện đúng quy định, hoàn thành nhiệm vụ do cấp trên giao hiện vẫn còn một số vướng mắc. Giám đốc đề nghị báo cáo viên chia sẻ, hướng dẫn, làm rõ những quy định về tuyển dụng, trong đó có công tác tinh giản biên chế để Học viện có cơ sở tổ chức thực hiện sắp xếp bộ máy vừa đúng quy định, , vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người lao động.

TS. Đặng Xuân Hoan –Giám đốc Học viện phát biểu tại lớp tập huấn “Tinh giản biên chế”

TS. Đặng Xuân Hoan –Giám đốc Học viện phát biểu tại lớp tập huấn “Tinh giản biên c

Trong buổi tập huấn đồng chí Thái Quang Toản – đã nêu rõ mục tiêu của tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thu hút những người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và Tổ chức chính trị; giảm tải gánh nặng cho ngân sách nhà nước, giảm chi thường xuyên… Đồng chí nêu thực trạng tinh giản biên chế của hệ thống chính trị trong đó có khối các cơ quan của Chính phủ, đồng thời đưa ra các phương hướng để Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện tinh giản biên chế đúng quy định và bảo đảm được quyền lợi chính đáng cho người lao động.

đồng chí Thái Quang Toản – nguyên Vụ trưởng, Vụ Tổ chức biên chế Bộ Nội vụ, trình bày các nội dung trong lớp tập huấn.

Đồng chí Thái Quang Toản – nguyên Vụ trưởng, Vụ Tổ chức biên chế Bộ Nội vụ, trình bày các nội dung trong lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên và ban tổ chức lớp học đã có nhiều câu hỏi xung quanh nội dung tập huấn. Báo cáo viên đã trả lời đầy đủ các câu hỏi đặt ra.

Minh Giang

Comments are closed.