Tập huấn về công tác tự đánh giá, kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Hành chính Quốc gia

Sáng ngày 20/4/2015, Học viện Hành chính Quốc gia đã khai giảng lớp tập huấn về công tác tự đánh giá, kiểm định và bảo đảm chất lượng đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) của Học viện.

Tới dự, có PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện, TS. Lê Mỹ Phong – đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng gần 70 học viên là cán bộ, giảng viên của Học viện.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh nhấn mạnh tới vai trò của công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục nói chung và đặc biệt là đối với Học viện Hành chính Quốc gia nói riêng trong việc tự rà soát, xem xét, đánh giá thực trạng triển khai các hoạt động giảng dạy để có biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng ĐTBD đối với các hệ đào tạo của Học viện hiện nay. Đồng thời, đề nghị các học viên tham gia khóa tập huấn với tinh thần tích cực và ý thức nghiêm túc để nâng cao nhận thức về hoạt động này. Từ đó, phát huy tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả ĐTBD CBCC của Học viện trong giai đoạn mới.

01PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Theo kế hoạch, lớp tập huấn được tổ chức trong 3 ngày, từ 20/4-22/4/2015 với sự tham gia của các báo cáo viên là những chuyên gia trong lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện Hành chính Quốc gia.

2

TS. Lê Mỹ Phong – đại diện Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục –

Bộ Giáo dục và Đào tạo giảng bài tại lớp tập huấn

 Trong ngày tập huấn đầu tiên (20/4), các học viên được giới thiệu tổng quan về công tác đánh giá, kiểm định và bảo đảm chất lượng giáo dục, trong đó có các nội dung cơ bản, như: cơ sở pháp lý; quy trình, chu kỳ kiểm định; các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng các trường đại học và một số phương pháp, kỹ thuật thường dùng trong tự đánh giá… Ngoài ra, các học viên cũng được hướng dẫn, thực hành phân tích tiêu chí và tìm thông tin minh chứng cho các tiêu chuẩn đánh giá.

3

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Thời gian còn lại, các học viên sẽ được chia sẻ những kinh nghiệm và hướng dẫn viết phiếu đánh giá tiêu chí, báo cáo tiêu chí và báo cáo tự đánh giá. Đặc biệt, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức về công tác đánh giá chất lượng ĐTBD nói chung cũng như được giới thiệu về bộ chỉ số đánh giá chất lượng ĐTBD CBCC nói riêng./.

Tạp chí Quản lý nhà nước

Comments are closed.