Tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho viên chức, người lao động của Viện nghiên cứu Khoa học hành chính

Nhân ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam (3/01/1946 – 3/01/2019), ngày 03/01/2018, Viện Nghiên cứu Khoa học hành tổ chức tập huấn về công tác văn thư, lưu trữ cho toàn thể viên chức, người lao động của Viện nhằm tiếp tục khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của công tác văn thư, lưu trữ, xác định rõ trách nhiệm và thẩm quyền của từng viên chức, người lao động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ, thứ bậc hành chính trong quá trình giải quyết thực thi nhiệm vụ.

Về phía Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính, có TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng, TS. Nguyễn Minh Sản, Phó Viện trưởng và toàn thể viên chức, người lao động của Viện. Giảng viên TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Trưởng khoa Khoa Văn bản và Công nghệ hành chính trực tiếp hướng dẫn và trao đổi về nghiệp vụ văn thư và lưu trữ.

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng phát biểu khai mạc

TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng phát biểu khai mạc

Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ hành chính đã trao đổi, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ, đặc biệt xác định cụ thể trách nhiệm và thẩm quyền của người lãnh đạo cấp Phòng, người làm công tác văn thư và từng viên chức, người lao động trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao.

TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ hành chính

TS. Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Trưởng khoa Văn bản và Công nghệ hành chính

Tại buổi tập huấn, các viên chức và người lao động của Viện đã trao đổi trực tiếp với TS. Nguyễn Thị Lan Anh để làm rõ các quy định, trách nhiệm và thẩm quyền của Văn thư Phòng, Văn thư Viện trong việc quản lý hồ sơ, lưu trữ.

Phát biểu bế mạc. TS. Đặng Thành Lê, Viện trưởng trân trọng cảm ơn TS. Nguyễn Thị Lan Anh đã dành thời gian và tích cực giảng dạy trao đổi có hiệu quả và đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc của các viên chức và người lao động Viện tham gia tập huấn lần này. Và hy vọng với việc cập nhật kiến thức và các quy định mới về văn thư, lưu trữ lần này, các viên chức và người lao động Viện sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện đúng chức trách và thẩm quyền được giao một cách có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và Học viện về công tác văn thư, lưu trữ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

Người đưa tin: ThS. Phùng Thanh Liêm

Comments are closed.