Tập trung cao nhất với nhiều giải pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(napa.vn) – Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 3482/BNV-BCĐ ngày 18/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Nội vụ, ngày 19/7/2021, Học viện Hành chính Quốc gia ban hành Công văn số 931/HCQG về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

IMG_20210715_190938

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, số ca nhiễm tăng cao, tiếp theo Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và 16 tỉnh phía Nam triển khai thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 00h00 ngày 19/7/2021. Trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong những ngày gần đây, xuất hiện nhiều ca mắc trong cộng đồng, trong đó một số ca chưa xác định được nguồn lây, thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền, Giám đốc Học viện yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc, viên chức, người lao động Học viện tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Bộ Nội vụ và Học viện, các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế, của UBND thành phố Hà Nội. Mọi trường hợp viên chức, người lao động lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hai là, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến, luân phiên; các đơn vị bố trí làm việc tại cơ quan không quá 1/2 số lượng người; viên chức, người lao động tăng cường sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công. Thủ trưởng các đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị có phương án bố trí viên chức, người lao động làm việc phù hợp; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 và hạn chế tối đa hoạt động trực tiếp, chuyển sang hình thức làm việc trực tuyến.

Ba là, yêu cầu tất cả viên chức, người lao động nêu gương trong thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, trong thời gian được bố trí làm việc trực tuyến, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm 5K, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 05 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; khai báo y tế thường xuyên trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone khi ra ngoài.

Hạn chế tối đa việc di chuyển từ Thành phố Hà Nội đến các tỉnh, thành phố khác và ngược lại. Các trường hợp di chuyển từ các tỉnh, thành phố khác vềHà Nội thực hiện khai báo y tế ngay khi di chuyển vào địa bàn Thành phố; lập tức thông tin và phải ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với chính quyền cơ sở. Các trường hợp đặc biệt cần thiết phải đi công tác ở các tỉnh, thành phố khác phải báo cáo Giám đốc Học viện cho ý kiến.

Bốn là, các đơn vị không tổ chức các sự kiện tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì các đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện phải báo cáo Ban Giám đốc Học viện và Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 Học viện. Khi được phép tổ chức, thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Học viện về việc thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Năm là, các đơn vị quản lý đào tạo, bồi dưỡng tạm dừng các hoạt động kiểm tra, thi trực tiếp; nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Trong trường hợp nhất thiết tổ chức trực tiếp, các đơn vị quản lý đào tạo, bồi dưỡng cần đề xuất các phương án bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

Sáu là, Văn phòng Học viện tiếp tục thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt của tất cả người vào trụ sở Học viện làm việc; bảo đảm vật tư và các điều kiện cần thiết trong phòng, chống dịch; nghiên cứu, đề xuất kịch bản ứng phó trong trường hợp có F0 và các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại Học viện.

Bảy là, các Phân viện chủ động xây dựng kế hoạch làm việc, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với diễn biến dịch ở địa phương, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tám là, Tạp chí Quản lý nhà nước, Cổng Thông tin điện tử Học viện tiếp tục truyền thông về việc đề cao cảnh giác với dịch bệnh, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Xem chi tiết Công văn số 931/HCQG

Như Ngọc

Comments are closed.