Thông báo danh sách thí sinh dự thi Đánh giá năng lực tiếng Anh trình độ tương đương Bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Học viện Hành chính Quốc gia (đợt 2 năm 2024)

Xem chi tiết:

Comments are closed.