Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực Tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt 1.2024 tại Hà Nội

IMG_8626 IMG_8627 IMG_8628 IMG_8629 IMG_8630 IMG_8631 IMG_8632 IMG_8633 IMG_8634

Comments are closed.