Thông báo số 1225/TB-HCQG ngày 01/10/2021 về lịch bổ sung kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2021 tại các điểm thi của Học viện và Phân viện trực thuộc Học viện

20211006_172155

20211006_172137

Comments are closed.