Thông báo số 173/TB-HCQG Về việc nghỉ học và triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập Học kỳ II năm học 2019-2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia

Thực hiện Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Công điện số 121/CĐ-CP ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp; Chỉ thị số 06/CT-TTg này 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 156/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, căn cứ Tờ trình ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh do virus Corona chủng mới gây ra, Văn phòng thông báo chỉ đạo của Giám đốc Học viện về việc nghỉ học và triển khai kế hoạch học tập Học kỳ II năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

  1. Sinh viên hệ đào tạo đại học, học viên hệ đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Học viện được nghỉ học từ ngày 17 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 29 tháng 02 năm 2020.
  2. Học viên, sinh viên chủ động thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế đi lại, tham gia các hoạt động tập trung đông người, cập nhật thường xuyên thông báo của Học viện về việc điều chỉnh thời gian, kế hoạch học tập.
  3. Viên chức, người lao động các đơn vị làm việc bình thường trong thời gian học viên, sinh viên nghỉ học.
  4. Các đơn vị thuộc, trực thuộc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và thông báo của Học viện.

Thông báo này thay thế Thông báo số 170/TB-HCQG ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc, các cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Thông báo này./.

Tải về toàn văn thông báo

Comments are closed.