Thông báo về việc nghỉ học và triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ II năm học 2019-2020 tại Học viện Hành chính Quốc gia

Do tình hình dịch bệnh Codvid-19 diễn biến phức tạp, đồng thời để đảm bảo thời gian Học viện tổ chức giảng dạy trực tuyến với hệ đào tạo đại học, Văn phòng thông báo chỉ đạo của Giám đốc Học viện về việc nghỉ học và triển khai kế hoạch học tập Học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:

covid03

Comments are closed.