Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2024

Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển đến ngày 31/7/2024; Thời gian đăng ký học bổ sung kiến thức thí sinh xem tại Thông báo

Thí sinh đăng ký dự tuyển, bổ sung kiến thức tại: https://bit.ly/dutuyenthacsi

Tải hồ sơ tại: https://tinyurl.com/hosothacsi

IMG_9038 IMG_9039 IMG_9040 IMG_9041 IMG_9042 IMG_9043 IMG_9044 IMG_9045 IMG_9046 IMG_9047 IMG_9048 IMG_9049 IMG_9050 IMG_9051 IMG_9052 IMG_9053 IMG_9054 IMG_9055 IMG_9056 IMG_9057

Comments are closed.