Thông báo và Thể lệ Cuộc thi “Genesis 2024 – Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2024”

Xem chi tiết: Thể lệ cuộc thi

IMG_8872 IMG_8873 IMG_8874

Comments are closed.