Thông báo về việc kê khai thông tin cá nhân đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động tại Học viện Hành chính Quốc gia

Tải tại đây: Mẫu Phiếu thu thập thông tin

img833

Comments are closed.