Thông báo về việc triển khai công tác đánh giá và phân loại đơn vị, công chức, viên chức, người lao động thuộc Học viện Hành chính Quốc gia năm 2018

Hướng dẫn 2017

Mẫu số 01 (Phiếu công chức)

Mẫu số 02 (Phiếu viên chức)

Mẫu số 03 (Phiếu NLĐ)

Mẫu số 04 (Bản kê NCKH)

Mẫu số 05 (Biên bản họp đơn vị)

Mẫu số 06 (Thống kê ĐA, ĐT, SK)

Mẫu 07

Mẫu 08

Mẫu 09

Quy dinh ve che do lam viec GV HVHCQG bản chuẩn- 2017

TB triển khai DGPL 2018

img866

Comments are closed.