THƯ CHÚC MỪNG CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ NHÂN KỶ NIỆM NGÀY HIẾN CHƯƠNG NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/2021)

(napa.vn) – Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2021), thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ và nhân danh cá nhân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã gửi Thư chúc mừng các thế hệ nhà giáo, viên chức và người lao động Học viện Hành chính Quốc gia, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Cổng Thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc mừng của Bộ trưởng.

thu

Comments are closed.