Tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Học viện

(napa.vn) – Trong 02 ngày 02 và 03/10/2023, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp Học viện ngành Quản lý công, mã số 9 34 04 03 của 04 nghiên cứu sinh Ngô Kim Tú, Lưu Văn Ba, Houavang Yongkouacheuxa và Nguyễn Thị Thanh Hoa. 

Hội đồng thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của Nghiên cứu sinh. Các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của Nghiên cứu sinh trong thời gian qua.

_HKV3481

Hội đồng tặng hoa chúc mừng NCS Ngô Kim Tú.

Nghiên cứu sinh Ngô Kim Tú bảo vệ đề tài: “Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác than ở Việt Nam”. Trên cơ sở nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động QLNN về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác than ở Việt Nam (thông qua nghiên cứu trường hợp điển hình là các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt nam – TKV), Luận án đề xuất các giải pháp, kiến nghị hoàn thiện QLNN về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp khai thác than ở Việt Nam hiện nay.

_HKV3716

Hội đồng tặng hoa chúc mừng NCS Lưu Văn Ba.

Nghiên cứu sinh Lưu Văn Ba bảo vệ đề tài: “Quản lý nhà nước về thú y trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Đề tài luận án tập trung nghiên cứu: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến quản lý nhà nước về thú y; Hệ thống hóa, bổ sung cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn quản lý nhà nước về thú y; Phân tích, đánh giá thực trạng và quản lý nhà nước về thú y trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Nghiên cứu, tổng hợp các quan điểm và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước về thú y trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Nghiên cứu sinh Houavang Yongkouacheuxa bảo vệ đề tài: “Quản lý nhà nước về thương mại ở tỉnh Luang Prabang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”. Luận án nghiên cứu QLNN về thương mại ở tỉnh Luang Prabang nước CHDCND Lào nhằm mục đích làm rõ nội dung QLNN về thương mại của chính quyền địa phương cấp tỉnh, đánh giá thực tiễn QLNN về thương mại của chính quyền địa phương cấp tỉnh, từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN về thương mại của chính quyền đại phương cấp tỉnh cho tỉnh Luang Prabang nước CHDCND Lào.

IMGP1896

 Hội đồng tặng hoa chúc mừng NCS Nguyễn Thị Thanh Hoa.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Thanh Hoa bảo vệ đề tài: “Năng lực sử dụng tiếng Anh của công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh tại các tỉnh Đông Nam Bộ”. Luận án nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực sử dụng tiếng Anh của công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh từ đó đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho công chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh các tỉnh Đông Nam Bộ trong thời gian tới.

Sau phần trình bày báo cáo tóm tắt về đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh, Hội đồng đã đưa ra nhiều đánh giá và ý kiến đóng góp hiệu quả mang tính khoa học cao, về cả hình thức trình bày lẫn nội dung nghiên cứu của đề tài.

Luận án được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua với số phiếu đạt 07/07 thành viên Hội đồng tham dự.

Như Ngọc

Comments are closed.