Tổ chức Lớp bồi dưỡng Kỹ năng lập hồ sơ năm 2022

(napa.vn) – Nhằm tăng hiệu quả trong công tác lập hồ sơ cho đội ngũ viên chức, người lao động Học viện, ngày 10/8/2022, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Tổ chức Lớp bồi dưỡng Kỹ năng lập hồ sơ cho viên chức, người lao động tại Hà Nội.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Học viện dự và phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng.

IMGP7829

ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến – Trưởng phòng, Phòng Lưu trữ – Văn phòng Học viện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

Tham gia Lớp bồi dưỡng có thư ký các khoa, ban thuộc Học viện; viên chức, người lao động Phòng Lưu trữ, Phòng Hành chính – Tổng hợp – Văn phòng Học viện; viên chức, người lao động Ban Trị sự Tạp chí Quản lý nhà nước và viên chức, người lao động Phòng Hành chính và Kế toán, Tài vụ – Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

IMGP7809

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Học viện nhiệt liệt chào mừng đại diện các đơn vị đến tham dự lớp bồi dưỡng về kỹ năng lập hồ sơ lưu trữ năm 2022 của Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu khẳng định, công tác quản lý hồ sơ, lưu trữ là vấn đề đặc biệt quan trọng của một tổ chức, một hệ thống và nó góp phần quyết định sự hoàn thiện trong phát triển của tổ chức, đặc biệt là thông tin quá khứ và thông tin hiện tại cho chất lượng tham mưu, tổng hợp và hoạt động của từng đơn vị, trong đó có các khoa, ban cấu thành Học viện. Hiện nay, trên thế giới, công tác quản lý hồ sơ, lưu trữ được các cường quốc như Mỹ, Nga (Liên Xô trước đây)… đặc biệt quan tâm. Khi nói về tầm quan trọng và nhận thức đối với công tác này thì tại Học viện, việc nhận thức, hiểu biết về pháp luật lưu trữ của một bộ phận viên chức, người lao động chưa được đầy đủ.

Hiện nay, song song với việc lưu hành văn bản giấy, công tác trình ký văn bản điện tử của Học viện đang diễn ra khá hiệu quả, tuy nhiên công tác lập hồ sơ, lưu trữ văn bản điện tử hiện đang còn nhiều nội dung cần hoàn thiện. PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu đề nghị giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng phổ biến các quy định pháp lý cũng như những lưu ý cơ bản khi lập hồ sơ lưu trữ văn bản giấy, văn bản điện tử.

Thừa ủy quyền của Đảng ủy Học viện, PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu đề nghị các tổ chức đảng của các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện có trách nhiệm chỉ đạo các đảng viên, các quần chúng tích cực học tập, nghiên cứu, nắm bắt thông tin, quy định pháp luật về văn thư, lưu trữ để triển khai, thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

IMGP7840

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương – Phó Trưởng Bộ môn Văn bản hành chính, Khoa Văn vản và Công nghệ hành chính truyền đạt tại Lớp bồi dưỡng.

Tham gia Lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe giới thiệu về Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác văn thư và một số văn bản khác; các kỹ năng lập hồ sơ công việc; làm 01 bài thu hoạch sau khi kết thúc khóa học.

IMGP7818

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng.

Như Ngọc

Comments are closed.