Tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế 2017 “Các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công tại khu vực miền Trung”

Sáng ngày 28/02/2017, tại Cơ sở Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung, Học viện Hành chính Quốc gia phối hợp với Đại học Tổng hợp Canberra, Ô-xtrây-lia đã tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công tại khu vực miền Trung”.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia, đại diện trường Đại học Tổng hợp Canberra, Ô-xtrây-lia, đại diện Lãnh đạo các Khoa, Ban của Học viện Hành chính Quốc gia cùng các nhà khoa học, báo cáo viên, đại biểu đến từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Thành phố Đà Nẵng; các đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị: Học viện Chính trị Khu vực III, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế – xã hội Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Kinh tế Huế, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

Đồng chí Đinh Khắc Đính – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện Hành chính Quốc gia và GS.TS. Mark Evans – Giám đốc Viện Quản trị và Phân tích chính sách, Đại học Tổng hợp Canberra, Ô-xtrây-lia chủ trì Hội thảo.

Hội thảo lần này quy tụ hơn 50 bài viết của các học giả, các giảng viên, các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý và hoạt động thực tiễn với những nội dung đa dạng, phong phú, chuyên sâu, thể hiện tầm nhìn và quan điểm đối với các vấn đề chuyên môn cả về lý luận và thực tiễn đối với các sáng kiến dân chủ cơ sở và sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công quốc tế, tại Việt Nam và đặc biệt là ở khu vực miền Trung.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện Hành chính Quốc gia khẳng định Hội thảo quốc tế giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Viện Quản trị công và Phân tích chính sách thuộc Đại học Tổng hợp Canberra, Ô-xtrây-lia thực sự là diễn đàn mở để các nhà khoa học, các nhà quản lý cùng chia sẻ tri thức và đề xuất các khuyến nghị, sáng kiến nhằm hướng đến một nền quản trị công quốc gia thực sự có hiệu lực và hiệu quả. Những khuyến nghị và đề xuất đưa ra sẽ là căn cứ quan trọng để xây dựng một Nhà nước do dân, vì dân trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực, hướng đến sự tham gia của người dân vào quá trình quản trị công, xây dựng chính sách công một cách có chất lượng.

Các bài tham luận trình bày tại 02 phiên họp của Hội thảo được chia làm 02 chủ đề: “Các sáng kiến dân chủ” và “Sự tham gia của người dân vào quá trình hoạch định chính sách công” thể hiện sự nhìn nhận và đánh giá của các nhà khoa học ở nhiều cấp độ khác nhau, từ vĩ mô đến vi mô, từ cấp địa phương, cấp vùng đến cấp quốc gia đối với chủ đề của Hội thảo.

Kết thúc Hội thảo, Ban chủ trì hội thảo đã đánh giá cao và khẳng định, các tham luận đã thể hiện những cái nhìn đa chiều, những phân tích sâu sắc liên quan đến chủ đề Hội thảo. Sự đóng góp ý kiến nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm và có giá trị khoa học của các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ là những gợi ý quan trọng để các cấp chính quyền tại khu vực miền Trung lựa chọn những phương thức quản trị công phù hợp trong việc gia tăng tính liêm chính, minh bạch và giải trình trách nhiệm trong quản trị nhà nước trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng.

Một số hình ảnh:

TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội thảo

TS. Lê Như Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Hội thảo

GS.TS. Mark Evans – Giám đốc Viện Quản trị và Phân tích chính sách, Đại học Tổng hợp Canberra, Ô-xtrây-lia với tham luận “Hướng đến sự tham gia của người dân một cách có chất lượng”

GS.TS. Mark Evans – Giám đốc Viện Quản trị và Phân tích chính sách, Đại học Tổng hợp Canberra, Ô-xtrây-lia với tham luận “Hướng đến sự tham gia của người dân một cách có chất lượng”

TS.John Paul Gagnon – Viện Quản trị và Phân tích chính sách, Đại học Tổng hợp Canberra, Ô-xtrây-lia với tham luận “Cấu trúc của dân chủ tranh luận”

TS.John Paul Gagnon – Viện Quản trị và Phân tích chính sách, Đại học Tổng hợp Canberra, Ô-xtrây-lia với tham luận “Cấu trúc của dân chủ tranh luận”

PGS.TS. Đinh Khắc Ánh – Quyền Trưởng khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia với tham luận “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của công dân vào hoạch định chính sách công”

PGS.TS. Đinh Khắc Ánh – Quyền Trưởng khoa Hành chính học, Học viện Hành chính Quốc gia với tham luận “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của công dân vào hoạch định chính sách công”

PGS.TS. Thái Thanh Hà – Phó Trưởng ban Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia với tham luận “Tại sao sự tham gia của người dân trong quản trị công còn chưa mang lại nhiều hơn sự minh bạch và tính tiên phong lãnh đạo tỉnh: Bằng chứng thực tế từ bộ dữ liệu PAPI và CPI”

PGS.TS. Thái Thanh Hà – Phó Trưởng ban Đào tạo Học viện Hành chính Quốc gia với tham luận “Tại sao sự tham gia của người dân trong quản trị công còn chưa mang lại nhiều hơn sự minh bạch và tính tiên phong lãnh đạo tỉnh: Bằng chứng thực tế từ bộ dữ liệu PAPI và CPI”

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Đại biểu, các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm

Đại biểu, các nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm

Nguyễn Lê Bảo Ngọc

Bộ phận Thông tin – Thư viện Cơ sở Học viện Hành chính khu vực miền Trung

Comments are closed.