Toạ đàm khoa học: “Kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan bộ, ngành, địa phương – Thực trạng và giải pháp”

(napa.vn) – Sáng 11/8/2023, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng, Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức tọa đàm khoa học: “Kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan bộ, ngành, địa phương – Thực trạng và giải pháp”. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng Khoa và TS. Nguyễn Thị Hà, Phó Trưởng Khoa đồng chủ trì tọa đàm. Tọa đàm được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến các phân viện.

_HKV1488

TS. Nguyễn Thị Hà, Phó Trưởng khoa, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Tọa đàm.

Tham dự buổi toạ đàm có: PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; ông Nguyễn Hùng Huế – Trưởng phòng, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế ngành, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; ThS. Nguyễn Thị Trà Lê – Trưởng phòng, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế tổng hợp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; ông Trịnh Tất Thắng – Phó Chánh Văn phòng phụ trách cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; TS. Đinh Duy Hòa – nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; Lãnh đạo một số đơn vị, khoa, ban thuộc và trực thuộc tại Hà Nội cùng các nhà khoa học và giảng viên của Khoa đã tham dự Tọa đàm.

_HKV1498

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân, Trưởng khoa, Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng trình bày đề dẫn Tọa đàm

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân đặt vấn đề về việc “Kiểm soát thủ tục hành chính trong quản trị quốc gia hiện đại và một số nội dung cần quan tâm về tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính” và khẳng định, “Việc thúc đẩy cải cách hành chính ở Việt Nam và các quốc gia trên thế giới gắn với tiến trình xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính nhằm khắc phục những hạn chế của hệ thống thủ tục hiện hành theo hướng đơn giản hóa, minh bạch hóa, công khai hóa, tạo ra sự chuyển biến căn bản trong quan hệ, trình tự, cách thức giải quyết công việc giữa các cơ quan nhà nước với tổ chức, công dân”.

Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân tiếp tục nhấn mạnh, “Một trong những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian tới được xác định là cần triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính một cách quyết liệt, thực chất, hiệu quả hơn; trong đó, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các quy định thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, không cần thiết, trọng tâm là các thủ tục hành chính đang gây trở ngại, kìm hãm hoạt động sản xuất, kinh doanh và các thủ tục hành chính khác liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.”

Để tiếp tục hoàn thiện và ý thức được tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trong bối cảnh hiện nay, toạ đàm đã nhận được từ các nhà khoa học, nhà quản lý, các chuyên gia, giảng viên, viên chức và các nhà hoạt động thực tiễn với nhiều ý kiến góp ý, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, trao đổi, luận giải các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan bộ, ngành và địa phương.

_HKV1517

Ông Nguyễn Hùng Huế – Trưởng phòng, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế ngành, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ trình bày tham luận

Tại Tọa đàm, ông Nguyễn Hùng Huế nhấn mạnh việc chú trọng vào việc kiểm soát quy định về thủ tục hành chính trong lập dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính; tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị; rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; kiểm tra thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Ông Nguyễn Hùng Huế nêu rõ sự cấp thiết trong việc phân tích, đánh giá dữ liệu công khai, minh bạch trên cổng dịch vụ công quốc gia và đề xuất mô hình chuyển đổi số trong thực hiện thủ tục hành chính, trong đó lấy con người là trung tâm.

_HKV1533

Ông Trịnh Tất Thắng – Phó Chánh Văn phòng phụ trách cải cách hành chính, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm – Hà Nội chia sẻ ý kiến tại Tọa đàm

Cũng tại Tọa đàm, ông Trịnh Tất Thắng với chia sẻ về việc đổi mới việc thực hiện thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số quốc gia, cụ thể ở việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, đồng thời theo dõi, giám sát, đánh giá, chỉ đạo, điều hành chất lượng thực hiện TTHC, dịch vụ công dựa trên dữ liệu theo thời gian thực.

_HKV1547

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu – Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu tại Tọa đàm

PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu nhấn mạnh, ý kiến của 2 chuyên gia là hai vấn đề nóng hổi, cần đáng chú ý hiện nay mà các bộ, ngành, địa phương rất quan tâm. Đồng thời, PGS.TS. Nguyễn Quốc Sửu chỉ ra những tình trạng tại bộ phận giải quyết thủ tục hành chính, bày tỏ sự mong muốn thay đổi về thái độ trong quy trình phục vụ người dân, doanh nghiệp của cán bộ khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính gắn với thực tiễn công việc.

_HKV1579

ThS. Lê Văn Khải – Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu khoa học, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính góp ý tại Tọa đàm

ThS. Lê Văn Khải góp ý vấn đề liên quan đến tình trạng gửi văn bản của cơ quan cấp trên đến cơ quan cấp dưới chưa có sự thống nhất về nơi nhận là cơ quan thuộc và trực thuộc hay là đơn vị cấp dưới của cơ quan thuộc và trực thuộc mình để xảy ra tình trạng đơn vị cấp 3 không thể trả lời văn bản không có cơ sở pháp lý để trả lời văn bản.

_HKV1586

TS. Đinh Duy Hòa – nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ chia sẻ ý kiến tại Tọa đàm.

Tại Toạ đàm, TS. Đinh Duy Hòa tiếp tục chia sẻ ý kiến về việc rà soát và kiểm soát thủ tục hành chính hiện nay, chỉ ra còn nhiều vướng mắc và đề xuất chú trọng vào mục đích cuối cùng là tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ người dân, doanh nghiệp, hiệu quả thực tế là sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, số hồ sơ, thủ tục được giải quyết, tránh tình trạng báo cáo số liệu “đẹp” trên giấy tờ.

_HKV1597

ThS. Nguyễn Thị Trà Lê – Trưởng phòng, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính khối Kinh tế tổng hợp, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ tham luận tại Tọa đàm.

ThS. Nguyễn Thị Trà Lê đưa ra các vấn đề nổi bật về “Xu hướng cải cách quy định, thủ tục hành chính”, trong đó nhấn mạnh việc cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, tăng năng suất lao động, khơi thống nguồn lực xã hội. Đồng thời, tăng cường hiệu quả phản ứng chính sách thông qua việc kịp thời xem xét, điều chỉnh quy định, thủ tục hành chính cho phù hợp.

ThS. Nguyễn Thị Trà Lê nêu rõ, nguyên tắc của xu hướng cải cách quy định, thủ tục hành chính là chỉ duy trì các thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất; chỉ ban hành thủ tục hành chính mới trong trường hợp thật sự cần thiết để quản lý, điều chỉnh quan hệ xã hội mới phát sinh (bảo đảm tính hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất).

_HKV1609

ThS. Nguyễn Thị Quyên, giảng viên Khoa Lưu trữ học và Quản trị văn phòng trình bày tham luận

ThS. Nguyễn Thị Quyên đã chỉ ra các mục tiêu để các cơ quan chính quyền thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, các thực trạng kiểm soát thủ tục hành chính tại cấp tỉnh và đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát thủ tục hành chính tại cấp tỉnh trong tham luận về “Thực trạng kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan chính quyền địa phương cấp tỉnh”.

Phát biểu bế mạc Toạ đàm, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Vân bày tỏ niềm vinh hạnh và gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạt động thực tiễn đã tâm huyết viết bài và dành thời gian quý báu đến tham dự, phát biểu và đóng góp cho sự thành công của Tọa đàm.

_HKV1567

Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp ảnh lưu niệm

_HKV1491

 Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Phạm Hải Long

Comments are closed.