Tọa đàm khoa học “Nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế: thiết kế, thực hiện và công bố nghiên cứu ”

Trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác quốc tế về giảng dạy và nghiên cứu của Học viện Hành chính Quốc gia, chiều 27/12/2016, Học viện đã phối hợp với Học viện Khoa học Chính trị Paris (Sciences Po Paris), Cộng hòa Pháp tổ chức tọa đàm “Nghiên cứu khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế: thiết kế, thực hiện và công bố nghiên cứu ” với sự tham gia trình bày của TS Đỗ Quốc Anh, Phó Giáo sư Học viện Khoa học Chính trị Paris. TS. Đỗ Quốc Anh là  một trong những trí thức trẻ ưu tú của Việt Nam ở nước ngoài, người đã nhận được Huy chương Vàng Toán Quốc tế năm 1998. TS. Đỗ Quốc Anh có bằng Tiến sỹ Kinh tế tại ĐH Harvard và có nhiều bài đăng ở những tạp chí có uy tín nhất về kinh tế học của thế giới.

Tại buổi tọa đàm, TS. Đỗ Quốc Anh đã trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu kinh tế học trên thế giới với tư cách một công cụ phân tích và đánh giá chính sách. Đồng thời, thông qua các ví dụ cụ thể về kiểm chứng dự đoán mối quan hệ giữa thể chế, vị trí địa lý (vĩ độ) và phát triển, TS. Đỗ Quốc Anh đã trình bày cách thức sử dụng các mô hình lý thuyết định lượng để kiểm nghiệm các dự đoán lý thuyết dựa trên dữ liệu cũng như nghĩa thực tiễn của việc sử dụng phương pháp thực nghiệm trong phân tích và kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các nhân tố trong đánh giá chính sách. TS. Đỗ Quốc Anh cũng dành thời gian chia sẻ với các cán bộ, giảng viên Học viện về quy trình viết và công bố một bài báo khoa học trên các tạp chí có uy tín trên thế giới và giải đáp một số câu hỏi mà các cán bộ, giảng viên Học viện nêu ra.

TS. Đỗ Quốc Anh  trình bày tại tọa đàm

Buổi tọa đàm đã giúp các cán bộ, giảng viên Học viện nâng cao nhận thức về yêu cầu trong nghiên cứu khoa học và đánh giá chính sách, trong phát triển các công cụ phân tích đánh giá mang tính thực nghiệm để nâng cao chất lượng các hoạt động tham mưu chính sách. Mặt khác, các thành viên tham gia tọa đàm cũng ý thức sâu sắc yêu cầu thực tế trong nghiên cứu khoa học và đánh giá chính sách, đó là: mọi nghiên cứu phải dựa trên bằng chứng khoa học cụ thể; đồng thời không có phương pháp nào là hoàn hảo, mà cần có sự kết hợp giữa phương pháp định tính và phương pháp định lượng; điều này đặt ra  yêu cầu nâng cao năng lực nghiên cứu và đánh giá chính sách cho cán bộ hoạch định và đánh giá chính sách, giúp họ lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp trong hoạch định và đánh giá chính sách.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

TS. Lê Như Thanh, Phó Giám đốc Thường trực Học viện tặng quà lưu niệm cho báo cáo viên

Tin bài: Quỳnh Hoa

Ảnh: Xuân Phú – Quốc Việt

Comments are closed.