Tọa đàm quốc tế: Thiết kế bài giảng trong đào tạo trực tuyến

Thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế giữa Học viện Hành chính Quốc gia và Trung tâm Đào tạo cấp cao (CHEMI), Bộ Nội vụ Cộng hòa Pháp nhằm hỗ trợ Học viện phát triển năng lực trong xây dựng và quản lý các chương trình đào tạo trực tuyến, chiều 17/2/2017, Học viện đã tổ chức tọa đàm “ Thiết kế bài giảng trong đào tạo trực tuyến”. Báo cáo viên chính của tọa đàm là ông Jean- Martin Jaspers, Giám đốc CHEMI. Trên 30 cán bộ, giảng viên Học viện đã tham gia buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, ông Jean- Martin Jaspers đã giới thiệu với các cán bộ, giảng viên Học viện về mô hình đào tạo trực tuyến của CHEMI, cấu trúc một môn học và một bài giảng trực tuyến; kinh nghiệm thiết kế các hạng mục trong từng bài giảng trực tuyến như: làm video – clip giảng dạy, thiết kế các bài tập trắc nghiệm, xây dựng danh mục từ khóa,v.v. Ông Jaspers cũng chia sẻ với các cán bộ, giảng viên Học viện kinh nghiệm thiết kế và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng trực tuyến. Bài trình bày của ông Jaspers được xây dựng trên cơ sở 10 năm kinh nghiệm áp dụng mô hình giảng dạy trực tuyến trong đào tạo và bồi dưỡng công chức cao cấp tại CHEMI.

2

Ông Jean-Martin Jaspers, Giám đốc CHEMI trình bày tại buổi tọa đàm

Sau phần trình bày, các chuyên gia CHEMI dành thời gian giải đáp các câu hỏi của cán bộ, giảng viên Học viện, đồng thời trao đổi về hướng xây dựng các chương trình bồi dưỡng trực tuyến tại Học viện Hành chính Quốc gia.

1

Tin, bài: Quỳnh Hoa

Ảnh: Xuân Phú

Comments are closed.