Toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình tại Lễ khai mạc Hội nghị EROPA – 2014

Chiều ngày 20/10/2014, Hội nghị Tổ chức Hành chính Miền Đông Thế giới (EROPA) đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Thay mặt Lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã tham dự và có bài phát biểu chào mừng tại Hội nghị. Cổng thông tin điện tử của Học viện Hành chính Quốc gia trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình tại Lễ khai mạc Hội nghị:

Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng;

Thưa Ngài Kazuo Miwa, Chủ tịch Ban Chấp hành EROPA;

Thưa Ngài Tổng Thư ký EROPA – Tiến sĩ Orlando S. Mercado;

Thưa các vị đại sứ, các trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

Thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý vị,

Thay mặt Bộ Nội vụ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý và toàn thể quý vị đại biểu tham dự Hội nghị thường niên Tổ chức Hành chính Miền Đông Thế giới (EROPA) 2014, diễn ra từ ngày 19 đến 24 tháng 10 năm 2014 tại Hà Nội. Nhân dịp này, tôi xin cám ơn sự tín nhiệm và giúp đỡ nhiệt tình của Ban Thư ký cùng các thành viên tổ chức EROPA; đặc biệt, tôi xin cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và sự ủng hộ trên nhiều phương diện của Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và cá nhân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dành cho các hoạt động của Tổ chức Hành chính miền Đông Thế giới và cho công tác tổ chức Hội nghị này.

Thưa các vị khách quý và các quý vị đại biểu,

Tổ chức Hành chính Miền Đông Thế giới, kể từ khi được thành lập vào năm 1960,đến nay đã hơn nửa thế kỷ phấn đấu vì các mục tiêu:

Một là, thúc đẩy các thực tiễn và ứng xử tốt trong hành chính công và quản lý công trong các quốc gia của khu vực, nhằm cung cấp dịch vụ công chất lượng cao cho chính phủ và công dân;

Hai là, nâng cao nhận thức về giá trị và tầm quan trọng của nền hành chính hiệu lực và hiệu quả;

Ba là, phát triển và thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học về hành chính công, quản trị công;

Bốn là, tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin và hiểu biết lẫn nhau giữa các tổ chức, cá nhân quan tâm đến hành chính công;

Năm là, phát triển năng lực, kỹ năng lãnh đạo và quản lý, đặc biệt là lãnh đạo, quản lý cao cấp, trung cấp;

Sau 55 năm hoạt động liên tục và tích cực, cùng với sự lớn mạnh của bản thân tổ chức, sức ảnh hưởng của EROPA đối với sự phát triển của hành chính công và quản trị công trong khu vực cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Sự lớn mạnh ấy, sức ảnh hưởng ấy có thể dễ dàng nhận thấy, trước hết, qua kết quả của các kỳ hội nghị EROPA.

Thưa các quý vị đại biểu,

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang hình thành nhiều cấu trúc, có sự đan xen, phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau, đặc biệt trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương; cùng với những nỗ lực hội nhập, trong khu vực đã xuất hiện nhu cầu đổi mới các hoạt động quản lý, quản trị; xây dựng các mô hình quản lý tiên tiến, thiết lập sự cân bằng giữa cơ chế thị trường với an sinh và phúc lợi xã hội. Trong một môi trường khu vực năng động như vậy, các thành viên EROPA quyết tâm cùng hành động, hành động thiết thực để phát triển hành chính công và quản trị công trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nhằm chủ động thích ứng với các động thái và sắc thái riêng của quá trình hội nhập khu vực. Vì lý do đó, Hội nghị EROPA 2014 đã chọn chủ đề“Hành chính công và quản trị công trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu”. Chủ đề Hội nghị đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Khu vực Đông Nam Á đang hướng đến mục tiêu quan trọng xây dựng một Cộng đồng chung đoàn kết, năng động và thịnh vượng trên cơ sở một niềm tin chiến lược.

Hội nghị tập trung thảo luận 4 vấn đề cơ bản đã được các thành viên EROPA thống nhất lựa chọn, đưa vào chương trình nghị sự:

Một là, Các thách thức của nền hành chính công trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu;

Hai là, Các phương thức quản trị công trong bối cảnh các xã hội được kết nối;

Ba là, Đổi mới và cải cách khu vực công ở các quốc gia trong điều kiện hội nhập;

Bốn là, Tương lai của hành chính công và quản trị công trong một thiết chế khu vực và toàn cầu.

Bộ Nội vụ Việt Nam vinh dự được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì tổ chức Hội nghị này. Trong bối cảnh đổi mới toàn diện của đất nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đang tập trung nỗ lực tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; Học viện Hành chính Quốc gia, thành viên quốc gia của EROPA, cơ quan được Bộ Nội vụ giao thường trực, tổ chức Hội nghị đã và đang tiến hành nhiều hoạt động đổi mới, cải cách nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng hành chính công và chính sách công nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền công vụ; đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Thưa các quý vị,

Hội nghị EROPA 2014 với chủ đề “Hành chính công và quản trị công trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu” cùng các tiểu chủ đề xác định cho hoạt động của Hội nghị lần này sẽ thêm một lần nữa chứng tỏ sự năng động, tính thực tiễn, tinh thần hợp tác chặt chẽ, sự thống nhất ý chí của các tổ chức và cá nhân thành viên của EROPA, tôi tin tưởng sâu sắc rằng tinh thần hợp tác, sự thống nhất ý chí đó là cơ sở vững chắc cho những hành động chung, thiết thực của EROPA, hướng tới thực hiện các mục tiêu quan trọng để xây dựng một nền hành chính công chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả vì một thế giới bền vững, hợp tác, hòa bình và thịnh vượng.

Với tinh thần đó, tôi xin được bày tỏ niềm tin vững chắc vào thành công của Hội nghị này.

Thay mặt Bộ Nội vụ, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Thư ký EROPA, các cơ quan ngoại giao, các Bộ Ngành và các địa phương của Việt Nam đã giúp tổ chức Hội nghị này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thành viên Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, các phiên dịch, các chuyên viên kỹ thuật, các tình nguyện viên đã chuẩn bị và hỗ trợ các hoạt động của hội nghị, các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin, tuyên truyền về Hội nghị.

Xin chúc sức khỏe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cùng các vị khách quý và quý vị đại biểu.

Kính chúc các quý vị đại biểu quốc tế những ngày lưu lại tại Việt Nam tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Comments are closed.