Toàn văn bài phát biểu của Thứ trưởng Trần Anh Tuấn tại buổi Lễ kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

Ngày 22/8/2014, tại Hội trường lớn Học viện Hành chính Quốc gia đã tổ chức Lễ kỷ niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Buổi lễ đã diễn ra trong không khí phấn khởi và hào hùng hòa cùng vào với niềm vui chung của đất nước. Tại buổi lễ, TS. Trần Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phụ trách và điều hành Học viện Hành chính Quốc gia đã đọc diễn văn kỷ niệm đồng thời gửi đến thông điệp về giai đoạn phát triển mới của Học viện Hành chính Quốc gia. Sau đây, Tổ biên tập trang thông tin điện tử Học viện Hành chính Quốc gia xin trân trọng giới thiệu toàn văn Bài phát biểu của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn trong Lễ kỷ niệm niệm 69 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9:

 

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm ngày cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9

của TS. Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ,

Phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia

Kính thưa:      - Đ/c Phạm Thị Hòe, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đảng;

- Đ/c Nguyễn Quốc Thắng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Đ/c Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh nhà nước;

- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Các đồng chí lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ;

- Các Nhà giáo, Nhà khoa học và các vị đại biểu

cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức người lao động

   Học viện Hành chính Quốc gia quý mến!

Chào mừng kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, nhân dịp sự kiện Học viện lấy lại tên Học viện Hành chính Quốc gia và trở về với Bộ Nội vụ – về với cơ quan đã từng trực thuộc trong hành trang lịch sử 55 năm của mình.
Chúng ta họp mặt tại đây để nhớ lại mốc lịch sử hào hùng của cuộc tổng khới nghĩa toàn dân làm nên thắng lợi Cách mạnh tháng 8 năm 1945. Với bản Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo và đọc trước Quảng trường Ba Đình lịch sử sáng 02/9/1945, đã khai sinh ra nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam.
Với một tinh thần phấn khởi, tràn đầy hào khí và nhiệt huyết hướng về tương lai. Thay mặt Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ, thay mặt Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thay mặt lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc gia tôi xin chúc quý vị đại biểu, các Nhà giáo, Nhà khoa học, toàn thể các đồng chí và các bạn đầy sức khỏe và thành công.
Thưa các Nhà giáo, Nhà khoa học, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện thân mến:
Bước vào đúng mùa thu này, mùa thu Cách mạng, Học viện chúng ta đã được Đảng và Chính phủ quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để chuyển sang một bước phát triển mới. Đó là thời cơ để Học viện Hành chính Quốc gia chúng ta tiếp tục chuyển mình, giữ vững thương hiệu là trung tâm quốc gia về đạo tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; là địa chỉ tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thực hiện một số nhiệm vụ để góp phần xây dựng một nền công vụ phục vụ nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ đang nỗ lực tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, khắc phục những hạn chế, khiếm khuyết và nâng cao mức độ hài lòng của người dân trong hoạt động công vụ. Nhiều nội dung và giải pháp đang được triển khai để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức như xác định vị trí việc làm, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh, ứng dụng công nghệ tin học vào tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức, đổi mới cách thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, tinh giản biên chế…trong đó hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là một hoạt động rất quan trọng. Với truyền thống qua 55 năm, Học viện chúng ta đã, đang và sẽ luôn phải làm việc để xứng đáng với vinh dự gánh vác thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, góp phần xây dựng một nền công vụ phục vụ nhân dân, kiến tạo sự phát triển, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân. Đó là tâm nguyện, là mục tiêu, là ý chí, là niểm tin của tôi, của chúng ta trong ngày tháng sống với kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9.
Tuy nhiên, để Học viện chúng ta hoàn thành được sứ mệnh cao cả là đào tạo, bồi dưỡng các “công bộc” có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực phục vụ nhân dân, làm hài lòng nhân dân và quản trị tốt quốc gia, thì chúng ta phải làm gì để vượt qua được các khó khăn và thách thức hiện nay? Có phải là các điểm sau đây không:
Thứ nhất: Chúng ta phải xây dựng Học viện Hành chính Quốc gia là một cơ quan chuẩn mực về lề lối, tác phong làm việc; mọi hoạt động của Học viện phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quy chế; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, trật tự hành chính. Đội ngũ công chức, viên chức và người lao động phải luôn tu dưỡng, rèn luyện và không ngừng nâng cao trình độ, năng lực để trở thành khuôn mẫu, mẫu mực cho học viên, sinh viên noi theo. Chúng ta chỉ có thể đào tạo được những cán bộ, công chức có trách nhiệm, mẫn cán, tận tụy, có năng lực, kỹ năng chuyên nghiệp khi mà bản thân Học viện chúng ta là một khuôn mẫu về các chuẩn mực này trong công vụ.
Thứ hai: Chúng ta phải huy động mọi sức mạnh tổng hợp, từ kinh nghiệm quản lý, kiến thức chuyên môn của các thế hệ tiền bối, lão thành hiện tại và tương lai. Các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, các nhà quản lý trong Học viện đều được quyền, nghĩa vụ tham gia đảm nhận những công việc theo năng lực của mình. Tôi khẳng định rằng, lãnh đạo Học viện sẽ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của họ. Chúng ta hãy nhớ đến những lời dạy của các bậc thầy rằng: “Đối với trí thức điều tồi tệ nhất là bắt họ ngồi nhìn người khác làm những việc mà họ có thể làm tốt hơn”. Phải chăng sức mạnh tổng hợp của Học viện ta đang ở chính điểm này? mà chúng ta phải huy động.
Thứ ba: Tất cả các hoạt động từ đạo tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức nhân sự, tài chính, quản trị văn phòng phải công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc và phát huy dân chủ. Các bạn cũng nhớ lại những lời của Mác viết cho Ăng ghen khi góp ý cho cuốn “Bàn về sở hữu” rằng: “Ở đâu không có dân chủ, ở đó không có công bằng”. Công việc khó, công việc nặng chúng ta sẽ công khai bàn bạc để phát huy trí tuệ tập thể. Trên cơ sở trao đổi, bàn bạc tối đa người đứng đầu sẽ quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên. Cá nhân tôi là người đứng đầu trong Học viện, xin khẳng định và chỉ đạo các cấp trong Học viện thực hiện đúng điều này.
 Thứ tư: Mọi hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên trong Học viện phải đúng pháp luật. Thực hiện công vụ trong các cấp, các khâu quản lý phải căn cứ vào pháp luật. Các nhà lãnh đạo của Học viện cần nhớ rằng: Người lãnh đạo trọng nhân tài lấy khai thác năng lực làm đầu; người lãnh đạo, quản lý tốt lấy pháp luật làm đầu. Cụ thể: chúng ta cần trọng dụng những người làm việc có tâm, có năng lực, làm nhiều hơn nói và làm có hiệu quả; ai có năng lực đến đâu thì giao việc đến đó; việc đào tạo cử nhân, tiến sĩ, thạc sĩ phải đúng quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phải đúng Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, đúng quy định của Chính phủ, của Bộ Nội vụ và Quy chế của Học viện.
Thứ năm: Tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thông qua đổi mới công tác quản lý, từ khâu tuyển sinh, đào tạo, giảng dạy, học tập, đánh giá thi hết môn, kết thúc tốt nghiệp đến khi cấp bằng ra trường…Những cá nhân, tố chức làm việc này hãy đối chiếu từng điều trong Quy chế để chấp hành nghiêm minh. Chúng ta kiên quyết phải xây dựng ngay Quy chế làm việc và rà soát sửa ngay những quy định khác của Học viện đến nay không phù hợp, không đúng với pháp luật.
Và cuối cùng Học viện chúng ta hãy đối mới tác phong công tác với chống 3 nghe: chỉ nghe điều thuận, nghe lời khen, nghe cái chung, nghe một chiều; chống 3 nói: nói dài, nói dai, nói không trọng tâm, nói thành tích; chống 3 làm: làm không đến nơi, đến chốn, làm mới quên cũ, làm sai. Đồng thời thực hiện 4 xin:  xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép và 4 luôn: luôn mỉm cười, luộn nhẹ nhàng, luôn thấu hiểu, luôn giúp đỡ. Việc này cần đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy và có thể giao cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Học viện vận động thực hiện.
Kính thưa các vị đại biểu, thưa các nhà giáo, nhà khoa học.
Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia quý mến!
Trong tinh thần chào mừng Lễ kỷ niệm ngày 19/8 và Quốc khánh 02/9, với tư cách là người đứng đầu, phụ trách, điều hành Học viện Hành chính Quốc gia – Một trung tâm quốc gia về bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức – Tôi mong rằng những suy nghĩ tổng thể có tinh thông điệp nêu trên sẽ được truyền tải đến với toàn thể các nhà giáo, các giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên, đến với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Học viện Hành chính Quốc gia từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh, Huế và Tây Nguyên.
Đúng mùa thu, Hà Nội đẹp, cả nước đang chào mừng Lễ kỷ niệm ngày 19/8 và Quốc khánh 02/9, mới dâng hương hoa để giỗ Bác Hồ (21/7 Giáp Ngọ), chúng ta họp mặt tại đây, tại mảnh đất thiêng liêng 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, có truyền thông 55 năm, xin hứa với tinh thần Cách mạng tháng Tám, hứa với Bác hồ kính yêu, hứa với chính chúng ta rằng: Xin dồn mọi tâm sức để ổn định, xây dựng và phát triển bền vững Học viện Hành chính Quốc gia, thực hiện tốt nhất, có hiệu quả những chức năng, nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao cho.
Tôi tin rằng ngọn lửa tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 vẫn truyền đến và cháy mãi trong mỗi chúng ta để tiếp tục làm việc, cống hiến và phụng sự đất nước; xin chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến các vị đại biểu, các nhà giao, nhà khoa học, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện Hành chính Quốc gia.
Xin cảm ơn!

Comments are closed.