Triển khai tích cực các nhiệm vụ trọng tâm của Học viện trong tháng 5 trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19

(napa.vn) – Chiều 04/5/2021, tại Phòng Truyền thống, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Họp giao ban công tác tháng 4 năm 2021 theo hình thức trực tuyến giữa Học viện trung tâm tại Hà Nội và các Phân viện.

PGS.TS. Lương Thanh Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có TS. Nguyễn Đăng Quế – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí trưởng, phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Trưởng Ban Nữ công, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện.

IMG_4851 - Copy

PGS.TS. Lương Thanh Cường chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 4/2021, Học viện đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

Công tác tổ chức cán bộ: Kiện toàn viên chức lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, rà soát viên chức ở các vị trí việc làm liên quan đến nhiệm vụ đào tạo đại học làm cơ sở cho việc bố trí, sắp xếp, sử dụng hợp lý nhân lực của Học viện.

Xây dựng báo cáo phục vụ buổi làm việc của Bộ trưởng Bộ Nội vụ với Học viện, báo cáo kết quả công tác năm 2020, quý I năm 2021 phục vụ buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Nội vụ.

Triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2021, chuẩn bị các nội dung được phân công của Ban Chỉ đạo tổ chức chương trình thứ trưởng và tương đương.

Triển khai các nhiệm vụ về biên soạn chương trình, tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu chương trình bồi dưỡng từ xa; biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng về Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức; biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp; biên soạn sổ tay phương pháp sư phạm dành cho giảng viên quản lý nhà nước; triển khai Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030”.

Công tác đào tạo sau đại học: đề án mở mã ngành mới đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; quy định về bảo vệ luận văn, luận án trực tuyến; kiểm soát chất lượng luận văn, luận án.

Đẩy nhanh tiến độ dụ án tại Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh; các nội dung của dự án xây dựng, thay thế và bổ sung cơ sở chính của Học viện Hành chính Quốc gia.

Các Phân viện chuẩn bị báo cáo về hiện trạng cơ sở vật chất, nhân lực của các đơn vị phục vụ đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ.

Triển khai các nội dung về phòng, chống Covid-19 nhằm đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn vừa đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phòng chống dịch.

Tiếp tục hoàn hiện Đề án thực hiện thống nhất việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Tại buổi họp giao ban, lãnh đạo các khoa, ban đã thảo luận, đánh giá cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại, chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan của những tồn tại, hạn chế từ đó đưa ra giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trong thời gian tới.

Đối với những nhiệm vụ còn chậm, cần đẩy nhanh tiến độ như: công tác rà soát, đề xuất kiện toàn viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác rà soát các đơn vị cấu thành các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; rà soát viên chức không đủ việc làm; thẩm định năng lực giảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng cấp vụ, sở, huyện… PGS.TS. Lương Thanh Cường chỉ đạo các đơn vị cần tích cực và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai để sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của các đồng chí trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Học viện, PGS.TS. Lương Thanh Cường đã kết luận một số nội dung cần tích cực triển khai trong tháng 5/2021:

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện tăng cường quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 Bộ Nội vụ và Học viện, các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế; không chủ quan, lơ là; hạn chế sự kiện tập trung đông người; xây dựng kế hoạch công tác hợp lý vừa đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Phó Giám đốc Học viện Lương Thanh Cường tiếp tục chỉ đạo việc hoàn thiện báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định 05/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo việc triển khai xây dựng tài liệu bồi dưỡng đạo biểu HĐND các cấp; chỉ đạo khảo sát, biên soạn chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành trung ương, chương trình bồi dưỡng về Chính phủ điện tử cho cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo tổ chức tập huấn giảng viên tham gia giảng dạy các khóa bồi dưỡng giảng viên quản lý nhà nước theo tài liệu mới.

Giao Phó Giám đốc Nguyễn Đăng Quế chỉ đạo quyết liệt việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện; chỉ đạo Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thư viện khẩn trương xây dựng, nâng cấp phòng ghi hình trực tuyến và xây dựng bài giảng điện tử chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, lãnh đạo cấp phòng trên cơ sở nguồn thu của bồi dưỡng từ xa.

Ban Tổ chức cán bộ: tổ chức tốt kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2021; tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sắp xếp, bối trí viên chức làm việc; tham mưu tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm thành lập Học viện.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, kế hoạch tài chính, văn phòng và các khoa chuyên môn tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các Phân viện tích cực triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021.

Đối với kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương nghiên cứu nghiêm túc đề án sáp nhập Trường Đại học Nội vụ vào Học viện Hành chính Quốc gia để mở rộng quy mô, tăng cường nguồn lực, tiết kiệm chi tiêu và cơ sở vật chất phục vụ cho việc nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đồng thời tạo điều kiện để nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên; quá trình nghiên cứu phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, Học viện cần chủ động, tích cực tham gia một cách có trách nhiệm vào quá trình xây dựng Đề án khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

IMG_4787 - Copy

TS. Nguyễn Đăng Quế phát biểu tại cuộc họp.

IMG_4791 - Copy

ThS. Nguyễn Huy Hoàng – Trưởng ban, Ban Tổ chức cán bộ phát biểu tại cuộc họp.

IMG_4796 - Copy

PGS.TS. Nguyễn Văn Hậu – Chánh Văn phòng phát biểu tại cuộc họp.

IMG_4806 - Copy

TS. Vũ Duy Duẩn – Trưởng ban, Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

IMG_4811 - Copy

TS. Bùi Huy Tùng – Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại cuộc họp.

IMG_4815 - Copy

PGS.TS. Đặng Khắc Ánh – Trưởng khoa, Khoa Quản lý nhà nước về Xã hội phát biểu tại cuộc họp.

IMG_4825 - Copy

PGS.TS. Trần Thị Diệu Oanh – Trưởng khoa, Khoa Nhà nước – Pháp luật và Lý luận cơ sở phát biểu tại cuộc họp.

IMG_4835 - Copy

TS. Nguyễn Tiến Hiệp – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Thông tin – Thự viện phát biểu tại cuộc họp.

IMG_4837 - Copy

TS. Đặng Thành Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học hành chính phát biểu tại cuộc họp.

IMG_4845 - Copy

ThS. Phạm Thị Quỳnh Hoa – Trưởng ban, Ban Hợp tác quốc tế phát biểu tại cuộc họp.

IMG_4779 - Copy

Các đại biểu dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến tại 03 Phân viện. 

20210505_093959 - Copy

Quang cảnh cuộc họp.

Như Ngọc

Comments are closed.