Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tại Học viện Hành chính Quốc gia

(napa.vn) – Chiều 04/3/2021, tại Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức họp về việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý tại Học viện.

TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý bồi dưỡng, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Ban Kế hoạch – Tài chính, Viện Nghiên cứu khoa học hành chính; lãnh đạo Phòng Công nghệ thông tin tại Học viện và các phân viện.

Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa Học viện tại Hà Nội và các phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế và phân viện khu vực Tây Nguyên.

Năm 2021 – năm thứ hai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Học viện, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Học viện Hành chính Quốc gia tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện, trong đó tập trung cho tăng cường kỷ luật, kỷ cương đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường hợp tác quốc tế; hiện đại hóa cơ sở vật chất, thực hiện quản trị thông minh với phương châm: “Kỷ cương – Chất lượng – Hiện đại”.

1TS.Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chủ trì cuộc họp.

Thực hiện kết luận của Giám đốc Học viện tại cuộc họp giao ban tháng 02/2021 về việc triển khai ứng dụng CNTT trong quản lý tại Học viện một cách tích cực, chủ động, TS. Nguyễn Đăng Quế, Phó Giám đốc Học viện đã khái quát các nội dung cần triển khai trong thời gian tới và đề nghị trưởng các đơn vị thuộc Học viện (Ban Tổ chức cán bộ, Ban Quản lý bồi dưỡng, Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Ban Kế hoạch – Tài chính, Viện Nghiên cứu khoa học hành chính) và lãnh đạo các phân viện cùng thảo luận, chủ động đề xuất và đưa ra các ý kiến, giải pháp để xây dựng các phần mềm thực hiện quản lý các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức cán bộ, kế hoạch – tài chính, nghiên cứu khoa học tại Học viện.

Hiện nay, Học viện đã ứng dụng một phần CNTT trong quản lý, tuy nhiên việc quản lý đòi hỏi ngày một hiện đại hơn, cho nên, để đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi về ứng dụng CNTT trong quản lý, TS. Nguyễn Đăng Quế đề nghị, cùng với việc đôn đốc các đơn vị tích cực sử dụng Voffice trong trình ký văn bản, khắc phục tạm thời những bất cập của các phần mềm cũ đang sử dụng, trưởng các đơn vị chủ động đề xuất phần mềm quản lý trong lĩnh vực mình phụ trách.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các phòng Công nghệ thông tin tại Học viện và các phân viện đều thống nhất xây dựng các phần mềm riêng cho từng lĩnh vực quản lý tại Học viện và mỗi một phần mềm theo lĩnh vực sẽ sử dụng chung cho Học viện tại Hà Nội và tại các phân viện. Các phần mềm này có thể mua sẵn hoặc thuê chuyên gia viết trên cơ sở nội dung làm việc của từng đơn vị, như: phần mềm quản lý đào tạo, bồi dưỡng, các phần mềm quản lý hồ sơ viên chức, thi đua, khen thưởng, chế độ chính sách, tiền lương, các phần mềm quản lý đề án, đề tài, phần mềm theo dõi, quản lý hồ sơ đi – đến, phần mềm quản lý tài chính – tài sản… Đối với phần mềm đặc thù liên quan đến tài chính thì có thể xây dựng riêng. Với nội dung này, TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính đề nghị sẽ báo cáo Giám đốc Học viện mua phần mềm quản lý tài chính cho cả đơn vị dự toán cấp 2 và cấp 3. TS. Vũ Duy Duẩn cũng đề nghị các đơn vị xem xét máy móc, trang thiết bị phù hợp, có đề xuất để đưa vào danh mục mua sắm hàng năm trình Bộ Nội vụ phê duyệt.

TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng đề xuất việc xây dựng phần mềm quản lý bồi dưỡng sử dụng chung cho Học viện tại Hà Nội và tại các phân viện, đồng thời có sự phân quyền quản lý, tích hợp với phầm mềm Vofice để quá trình trình ký văn bản được thuận tiện. Cũng bởi tính chất đặc thù của bồi dưỡng là ngắn hạn nên TS. Bùi Huy Tùng đề nghị phần mềm quản lý bồi dưỡng được viết riêng cho Học viện và đề nghị Phòng Công nghệ thông tin – Văn phòng Học viện cùng phối hợp trong việc xây dựng phần mềm này.

Tại Phân viện Học viện tại thành phố Hồ Chí Minh, TS. Hà Quang Thanh, Quyền Giám đốc Phân viện đề nghị thành lập tổ dự án gồm những người làm CNTT tại Học viện để thống nhất các nội dung xây dựng phần mềm. Đối với nội dung này, Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Đăng Quế đề nghị trưởng các đơn vị chủ động đề xuất, các Phòng CNTT làm công tác phối hợp để đẩy nhanh tiến độ triển khai công việc.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Giám đốc Học viện Nguyễn Đăng Quế đề nghị 05 đơn vị sẽ là đầu mối để đề xuất, triển khai các phần mềm quản lý cho đơn vị mình (phần mềm dùng cho theo hệ thống quản lý dọc) và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về nội dung mình quản lý. Việc mua hoặc thuê chuyên gia viết phần mềm cần cân nhắc cho hợp lý và có sự tham gia của Phòng CNTT tại Học viện và các phân viện (nếu cần thiết). Các phòng CNTT sẽ tham vấn cho các đơn vị trong Học viện tham khảo về đối tác mua, viết phần mềm; tham gia hỗ trợ truyền tải nội dung công việc thành phần mềm cho bên đối tác, đồng thời nắm được phần mềm lõi và các vấn đề về kỹ thuật để có thể nâng cấp, chỉnh sửa trong quá trình sử dụng sau này.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

2ThS. Đào Việt Cường, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Học viện phát biểu tại cuộc họp.

3Phát biểu của các phân viện.

4TS. Vũ Duy Duẩn, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính phát biểu tại cuộc họp.

5TS. Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng phát biểu tại cuộc họp.

6Toàn cảnh cuộc họp.

 Như Ngọc

Comments are closed.