Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính tổ chức Tọa đàm khoa học “Bàn về thuật ngữ hành chính”

Sáng ngày 15/12/2015, tại Phòng Hội thảo D, Học viện Hành chính Quốc gia, Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính đã tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Bàn về thuật ngữ hành chính”. PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh – Phó Giám đốc Học viện đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Tọa đàm. TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính chủ trì Tọa đàm.

Tọa đàm còn thu hút sự quan tâm tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Học viện, trong đó có: GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển – Nguyên Phó Giám đốc, phụ trách, điều hành Học viện; GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm – Nguyên Trưởng Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính; PGS.TS. Lê Chi Mai – nguyên Trưởng Khoa Sau Đại học; PGS.TS. Vũ Đức Đán – Khoa Nhà nước và Pháp luật,…

1PGS.TS. Lưu Kiếm Thanh phát biểu chỉ đạo Tọa đàm

Là một trong những ngành khoa học còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam, khoa học hành chính rất cần được quan tâm nghiên cứu một cách có hệ thống. Bởi, đây là ngành khoa học có tính liên ngành, có nhiệm vụ nghiên cứu những quy luật, nguyên tắc của tổ chức và quản lý của bộ máy nhà nước mà chủ yếu là của nền hành chính nhà nước. Do vậy, việc xây dựng và phát triển hệ thống thuật ngữ hành chính có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm cập nhật, thống nhất hóa cách tiếp cận và quan niệm về các thuật ngữ này. Qua đó, giúp cung cấp thêm những luận cứ khoa học, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khoa học hành chính ở Việt Nam.

2TS. Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại Tọa đàm

Tại Toạ đàm, các đại biểu tham dự đã trình bày các tham luận và tập trung trao đổi về các nội dung, như: cách tiếp cận trong xây dựng, phát triển thuật ngữ hành chính; thực trạng việc sử dụng các thuật ngữ hành chính hiện nay; trao đổi về các thuật ngữ hành chính và những định hướng trong xây dựng, phát triển, cập nhật hóa, hệ thống hóa các thuật ngữ hành chính,…Thông qua đó, làm rõ thêm chủ đề về thuật ngữ khoa học hành chính ở cả góc độ tổng thể cũng như một số thuật ngữ cụ thể.

3GS.TS. Nguyễn Hữu Khiển trao đổi tại Tọa đàm

4GS.TSKH. Nguyễn Văn Thâm phát biểu tại Tọa đàm

5TS. Tạ Thị Thanh Tâm trình bày tham luận tại Tọa đàm

6TS. Đặng Thành Lê trình bày tham luận tại Tọa đàm

Phát biểu kết luận Tọa đàm, TS. Nguyễn Thị Thu Hà cảm ơn các nhà khoa học, các nhà quản lý đã quan tâm tham gia và nhiệt tình trao đổi về các nội dung của Tọa đàm. Đồng thời, nhấn mạnh, đây là sự mở đầu cho một diễn đàn thường xuyên hơn để các nhà khoa học hành chính cùng tìm tiếng nói chung trong cách tiếp cận và xác định những thành tố quan trọng nhất, căn cốt nhất của mỗi thuật ngữ hành chính để thực sự khẳng định được tính độc lập và bản sắc riêng của khoa học hành chính.

7Toàn cảnh buổi Tọa đàm

Đoàn Kim Huy

Comments are closed.