Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính

I. LỜI GIỚI THIỆU

   Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính tiền thân là Viện Nghiên cứu Hành chính được thành lập năm 1992, tổ chức và hoạt động theo Quyết định số 1218/QĐ-HCQG ngày 11/4/2018 của Giám đốc Học viện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

  Trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính ngày càng khẳng định vị trí và vai trò của mình trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia.

  Với ưu thế là một đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng, được cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, trong nhiều năm qua Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính bên cạnh công tác nghiên cứu, quản lý hoạt động nghiên cứu, tổ chức các hội thảo khoa học, hoạt động tư vấn hành chính, đã tổ chức, phối hợp đào tạo, bồi dưỡng các loại hình: Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo các chương trình chuyên viên, chuyên viên chính; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng; các lớp kỹ năng hành chính; các lớp nghiệp vụ theo đơn đặt hàng… với số lượng hàng nghìn học viên mỗi năm.

II. THÔNG TIN ĐƠN VỊ

2.1. Tên đơn vị: VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH

- Tên giao dịch quốc tế: Institute of Administrative Studies

- Trụ sở: 73 Nguyên Hồng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 024.37732484

- Email: viennghiencuu@napa.vn

2.2. Các lĩnh vực hoạt động chính

- Nghiên cứu khoa học;

- Thực hiện công tác quản lý nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức thực hiện hoạt động bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội;

- Triển khai các chương trình biên soạn tài liệu, giáo trình;

- Thực hiện công tác dịch vụ và tư vấn hành chính, tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị, khảo sát…

2.3. Giới thiệu về ban lãnh đạo

- Viện trưởng: TS. Đặng Thành Lê

-  Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Thị Hường

- Phó Viện trưởng: TS. Nguyễn Minh Sản.

2.4. Các phòng trực thuộc

      a. Phòng Nghiên cứu

– Tư vấn về định hướng nghiên cứu

– Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu các vấn đề liên quan đến khoa học hành chính

– Nghiên cứu ứng dụng trong hoạt động khoa học hành chính, quản lý nhà nước và chính sách công

– Đầu mối tổ chức các tọa đàm, hội thảo khoa học của Viện

– Tuyên truyền, phổ biến thông tin khoa học hành chính

      b. Phòng Quản lý khoa học

– Tổ chức thực hiện công tác quản lý khoa học

– Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện; Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện

– Quản lý và lưu trữ các công trình khoa học.

     c. Phòng Đào tạo bồi dưỡng và Tư vấn hành chính

– Tổ chức và quản lý hoạt động bồi dưỡng

– Tổ chức và quản lý hoạt động tư vấn hành chính theo nhu cầu xã hội.

    d. Phòng Hành chính và Kế toán, tài vụ

– Công tác hành chính tổng hợp và nhân sự

– Công tác văn thư, lưu trữ

– Kế hoạch – tài chính, kế toán.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

 90120527_H 896025420818210_9140546105107283968_n

 3.1. Đội ngũ viên chức người lao động

       Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính hiện có 19 viên chức, người lao động, trong đó:

- Trình độ chuyên môn: 04 Tiến sĩ, 12 Thạc sĩ, 03 Cử nhân;

- Ngạch công tác:  01 Chuyên viên cao cấp, 08 Chuyên viên chính và tương đương, 06 Chuyên viên và tương đương, 02 Kế toán viên.

3.2. Tổ công đoàn

       Tổ công đoàn Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính là thành viên của Công đoàn Học viện Hành chính Quốc gia, liên tục đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc trong nhiều năm.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU

4.1. Công tác nghiên cứu khoa học:

- Viện tổ chức và chủ trì nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh.

- Tham mưu tổ chức thành công hội thảo khoa học trong nước, quốc tế như: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quản trị nhà nước; Xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Quản lý nhà nước về biển và hải đảo với sự tham gia của các Bộ, ban, ngành, Học viện, trường Đại học, cơ sơ nghiên cứu và đào tạo; Nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên của Học viện và quốc tế. Kết quả sau Hội thảo quốc tế, Hội thảo quốc gia mở ra nhiều hướng hợp tác trong nghiên cứu khoa học, tư vấn phản biện chính sách giữa Học viện và đối tác quốc tế, giữa Học viện với các Học viện, cơ sở nghiên cứu và đào tạo khác, góp phần nâng cao vị thế của Học viện, Viện Nghiên cứu Khoa học hành chính.

- Thường xuyên cập nhật thông tin nghiên cứu khoa học của các bộ, ngành, địa phương để làm cơ sở cho các nhà khoa học của Học viện tham gialà đầu mối hướng dẫn cá nhân, đơn vị tham gia đăng ký nghiên cứu khoa học.

4.2. Công tác quản lý khoa học

- Đầu mối quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Học viện;

- Đầu mối điều phối hoạt động biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ, tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp huyện và các tài liệu theo yêu cầu của Bộ Nội vụ.

4.3.  Công tác đào tạo bồi dưỡng và tư vấn hành chính

- Bước đầu khẳng định vị trí của Viện trong công tác bồi dưỡng theo nhu cầu xã hội, góp phần quan trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý nhà nước và chuẩn hóa hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống các cơ quan quản lý.

V. THÀNH TÍCH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

- Liên tục đạt thành tích Tập thể Lao động tiên tiến qua các năm;

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục 2014-2015

- Bằng khen của Bộ Nội vụ tập thể Lao động xuất sắc năm 2016;

- Tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học giai đoạn 2004-2009 và 2009-2013;

- Giấy khen của Giám đốc Học viện cho đơn vị đạt thành tích trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia;

- Giấy khen của Giám đốc Học viện cho đơn vị có nhiều đóng góp cho Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia;

- Huân chương Lao động hạng III năm 2017./.

HH 91105161_3215031428722280_4631384344764612608_n

H 90697922_1181521092186008_4258977145096765440_n

VIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HÀNH CHÍNH

Comments are closed.