Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý sẵn sàng cho nền công vụ tương lai: Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo đối với các quốc gia ASEAN

(napa.vn) – Chiều ngày 22/12/2023, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức Hội thảo “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý sẵn sàng cho nền công vụ tương lai: Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo đối với các quốc gia ASEAN”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến tới các trường thuộc mạng lưới PSTI, OECD và các phân viện Học viện.

z5001818241703_6b31a830ec7660054dd42780f90ba5a1

 Các đại biểu dự Hội thảo tại các điểm cầu.

Đại diện từ OECD, EROPA và PSTI (trực tuyến) tham dự Hội thảo, có: ông Daniel Gerson, Trưởng phòng Quản lý và việc làm công, OECD; bà Alana Baker, chuyên gia phân tích chính sách, việc làm và quản lý công, Giám đốc Mạng lưới các trường công vụ OECD (NSG), Ban Quản trị công OECD. TS. Alex Brilliantes, Tổng Thư ký EROPA; bà Roslizawati Ibrahim, Phó Giám đốc, Học viện Công vụ Bru-nây (IPA), trực thuộc Văn phòng Thủ tướng; bà Yuok Sokunthea, Phó Giám đốc, Học viện Hành chính công Hoàng gia Cam-pu-chia, Bộ Công vụ; ông Satya Pratama, Giám đốc Trung tâm Phát triển công vụ In-đô-nê-xi-a (CSDC), thuộc Cơ quan Công vụ Quốc gia (NCSA); ông Phonexay Pansivongxay, Trưởng phòng đào tạo Viện Nghiên cứu và đào tạo hành chính công Lào (PARTI), Bộ Nội vụ Lào (MOHA); TS. Khin Mar Myo, Phó Hiệu trưởng phụ trách Học viện Công vụ Mi-an-ma (cơ sở Bắc Mi-an-ma) Ban Công vụ Liên bang; ông Fernando M. Porio, Giám đốc IV Học viện Công vụ Phi-líp-pin (CSI), Ủy ban Công vụ Phi-líp-pin; ông Ariya Sakulkaew, Chuyên gia Nhân sự, Quyền Viện trưởng Viện Đào tạo công vụ Thái Lan (CSTI), thuộc Văn phòng Ủy ban Công vụ (OCSC).

Về phía Học viện Hành chính Quốc gia, có: PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện và TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện đồng chủ trì Hội thảo. Lãnh đạo các đơn vị, khoa, ban thuộc và trực thuộc Học viện và đông đảo cán bộ, giảng viên Học viện cùng tham dự.

z5001818323867_9eedab26bf49f823fa633e0f7537e9ce

PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu khai mạc Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các nhà lãnh đạo, các chuyên gia quốc tế, các nhà khoa học, quản lý, các quý vị đại biểu tới tham dự Hội thảo. PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến nhấn mạnh, chúng ta đang sống trong một thế giới thay đổi với tốc độ chưa từng có và những biến động khó lường đòi hỏi nền công vụ không ngừng đổi mới để thích ứng với bối cảnh mới và đáp ứng yêu cầu mới của người dân, tổ chức và Chính phủ. Để xây dựng một nền công vụ có khả năng thích ứng và vận hành hiệu quả trong bối cảnh mới, cần phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực và phẩm chất đạo đức để sẵn sàng cho nền công vụ tương lai, bởi các nhà lãnh đạo chính là nhân tố trung tâm đóng góp vào hiệu quả hoạt động của Chính phủ, là người kiến tạo không gian đổi mới, quản lý rủi ro và chịu trách nhiệm về kết quả thực thi công vụ. Hơn ai hết, các nhà lãnh đạo chính là những người tiên phong trong đổi mới, dẫn dắt quá trình thay đổi, lãnh đạo các tổ chức công nắm bắt kịp thời cơ hội và vững vàng vượt qua thách thức.

Trước yêu cầu cấp thiết đối với việc xây dựng năng lực lãnh đạo, quản lý để chuẩn bị cho nền công vụ tương lai, trong khuôn khổ chương trình hoạt động của Mạng lưới các cơ sở đào tạo công vụ ASEAN PSTI, Học viện Hành chính quốc gia, trên cương vị chủ tịch mạng lưới ASEAN PSTI nhiệm kỳ 2023-2024, tổ chức Hội thảo bồi dưỡng với chủ đề “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý sẵn sàng cho nền công vụ tương lai: kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo đối với các quốc gia ASEAN”.

Hội thảo nhằm tạo cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn thành công của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước OECD, EROPA với các thành viên PSTI trong chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo, quản lý sẵn sàng cho nền công vụ tương lai. Thông qua những chia sẻ này, các thành viên mạng lưới PSTI định hình được nền công vụ trong tương lai, nhận diện được thách thức đối với công tác lãnh đạo, quản lý của nền công vụ trong tương lai, xác định những năng lực cần thiết để các nhà lãnh đạo có thể dẫn dắt thành công quá trình thay đổi, đổi mới công vụ thích ứng với bối cảnh mới. Trên cơ sở đó, các thành viên PSTI có thể nghiên cứu, đổi mới các chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý và hợp tác xây dựng nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý trong khu vực.

Hội thảo cũng là diễn đàn trao đổi và xây dựng quan hệ đối tác, phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng giữa các thành viên mạng lưới PSTI, giữa các thành viên PSTI và các tổ chức quốc tế về đào tạo bồi dưỡng trong khu vực như EROPA, OECD.

z4998953424589_64eea08a1a845856e939de5205839f10

TS. Alex Brilliantes, Tổng Thư ký EROPA trình bày tham luận tại Hội thảo.

Với tham luận “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý sẵn sàng cho tương lai: Kinh nghiệm quốc tế và bài học tham khảo đối với các nước ASEAN”, TS. Alex Brilliantes khẳng định lãnh đạo sáng suốt là một khả năng mà các nhà lãnh đạo của Thế kỷ 21, đặc biệt các nhà lãnh đạo địa phương mong muốn đạt được; một lãnh đạo sáng suốt sẽ có lợi thế cạnh tranh trước một môi trường thay đổi nhanh chóng, bối cảnh VUCA (không ổn định, không chắc chắn, phức tạp và mơ hồ) và BANI (mong manh, lo lắng, phi tuyến tính, không thể hiểu được). Lãnh đạo phải nhận thức được bối cảnh toàn cầu và địa phương (toàn cầu hóa) cũng như nhu cầu cấp thiết phải đối mặt với những thách thức về nhu cầu hợp tác với các nước láng giềng ASEAN nhưng vẫn cạnh tranh (cạnh tranh trong sự hợp tác) trong bối cảnh hội nhập ASEAN.

TS. Alex Brilliantes cũng đưa ra 6 năng lực mà nhà lãnh đạo sáng suốt cần có:

Một là, năng lực đánh giá “sự tử tế”.

Hai là, năng lực nhận diện được bản chất.

Ba là, năng lực tạo ra sự tương tác và giao lưu.

Bốn là, năng lực truyền tải điều cốt lõi.

Năm là, năng lực sử dụng quyền lực chính trị.

Sáu là, năng lực thúc đẩy sự sáng suốt ở người khác.

 z5001849631744_187830c8cbe446104cbc8fb29c23feb8

Ông Daniel Gerson và bà Alana Baker đến từ OECD trình bày tham luận tại Hội thảo.

Tham luận tại Hội thảo với chủ đề luận “Xây dựng đội ngũ lãnh đạo khu vực công sẵn sàng cho tương lai”. Ông Daniel Gerson và bà Alana Baker đưa ra định nghĩa về lãnh đạo, theo đó lãnh đạo là tạo ra sự thay đổi thông qua người khác, trong đó lãnh đạo cần phải đổi mới (phát triển và đề xuất những ý tưởng mới để thay đổi quy trình, chức năng, chính sách và dịch vụ của tổ chức); thực thi (biến định hướng chính trị thành các quy trình và dịch vụ hiệu quả); chiều dọc (từ trên xuống: là sử dụng quản lý con người để thực hiện thay đổi trong nhóm và tổ chức. Từ dưới lên: là tận dụng những hiểu biết sâu sắc và trí tuệ trong toàn tổ chức, gây ảnh hưởng đối với những người ra quyết định để có chính sách và dịch vụ tốt hơn); chiều ngang (từ trong ra ngoài: là triệu tập các bên liên quan và đàm phán hành động tập thể. Từ ngoài vào: là tận dụng trí tuệ của đám đông và năng lực bên ngoài để đạt được các mục tiêu của Chính phủ).

Ông Daniel Gerson và bà Alana Baker đưa ra 4 xu hướng định hình tương lai của lãnh đạo khu vực dịch vụ công, gồm:

Một là, mục tiêu của lãnh đạo trong công vụ sẽ ngày càng thiên về giải quyết các thách thức chính sách công theo những phương thức đổi mới , được hỗ trợ bởi công nghệ kỹ thuật số.

Hai là, sự lãnh đạo khu vực công sẽ ngày càng dựa trên dữ liệu, với một lượng lớn lực lượng lao động và dữ liệu về chất lượng thực thi công vụ, tạo ra những hiểu biết sâu sắc và cung cấp thông tin cho lãnh đạo, quản lý đưa ra những giải pháp phù hợp.

Ba là, sự lãnh đạo khu vực công sẽ ngày càng dựa trên dữ liệu, với một lượng lớn lực lượng lao động và dữ liệu về chất lượng thực thi công vụ, tạo ra những hiểu biết sâu sắc và cung cấp thông tin cho lãnh đạo, quản lý đưa ra những giải pháp phù hợp.

Bốn là, các nhà lãnh đạo sẽ cần tham gia nhiều hơn bao giờ hết vào quá trình phát triển lực lượng lao động và tổ chức.

Nhóm tác giả cũng thông tin về hoạt động của các nước OECD để phát triển khả năng lãnh đạo, cụ thể:

Vương quốc Anh: thực hiện “Chương trình giảng dạy tại trường của Chính phủ”, trong đó, thực hiện một sáng kiến mới nhằm đưa hoạt động học tập trở lại dưới một khuôn khổ thống nhất và có tính gắn kết. Bên cạnh đó là phát triển khả năng lãnh đạo theo luồng thống nhất.

Hàn Quốc: Ưu tiên học trực tuyến (thiên về kỹ thuật số). Nền tảng học tập mới này cho phép nhân viên trở thành người sáng tạo nội dung, cho phép kết nối mạng và tăng sự tương tác, sử dụng AI và tận dụng công nghệ mới. Hàn Quốc tập trung phát triển các nhà lãnh đạo có năng lực số ngay từ đầu khi bắt đầu quy hoạch lãnh đạo.

Israel: Sử dụng mô phỏng các khóa học thực địa và đào tạo truyền thông để đưa khả năng lãnh đạo vào các tình huống “như thật” nhằm xây dựng kỹ năng xử lý khủng hoảng để chuẩn bị sẵn sàng sử dụng khi tình huống xảy ra khi cần.

Italia: Trường Chính phủ Quốc gia có chương trình học thuật phong phú và cũng phối hợp làm việc với các bộ, ngành để phát triển và tuyển dụng dựa trên khung năng lực. Chương trình này sẽ kéo dài nhiều tháng nhằm tuyển dụng các nhà quản lý vào các vị trí và đào tạo họ trước khi họ đảm nhận vị trí được sắp xếp.

Tây Ban Nha: cũng đang có sự nhấn mạnh tương tự vào các loại năng lực tạo nên những nhà lãnh đạo hiệu quả (ngoài quan điểm truyền thống)

 z4999243526472_bca8a103becedd168d2147b4360c44a8

Bà Rosliza Ibrahim, Phó Giám đốc, Học viện Công vụ Bru-nây (IPA), trực thuộc Văn phòng Thủ tướng trao đổi ý kiến tại Hội thảo. 

z4999267306207_ed572133787c1f886f227b501200f788

TS. Khin Mar Myo, Phó Hiệu trưởng phụ trách Học viện Công vụ Mi-an-ma (cơ sở Bắc Mi-an-ma) Ban Công vụ Liên bang trao đổi ý kiến tại Hội thảo. 

z4999300815861_6d8320979130e223e9aa1842fb30e7e5

Ông Phonexay Pansivongxay, Trưởng phòng đào tạo Viện Nghiên cứu và đào tạo hành chính công Lào (PARTI), Bộ Nội vụ Lào (MOHA) trao đổi tại Hội thảo.

z4999311156004_acbab47e2585cf0d8117fe1897f3c1fe

Ông Fernando M. Porio, Giám đốc IV Học viện Công vụ Phi-líp-pin (CSI), Ủy ban Công vụ Phi-líp-pin trao đổi tại Hội thảo. 

z4999350462850_81e588b53af77b79c031d3e443bb9b58

Ông Ariya Sakulkaew, Chuyên gia Nhân sự, Quyền Viện trưởng Viện Đào tạo công vụ Thái Lan (CSTI), thuộc Văn phòng Ủy ban Công vụ (OCSC) trao đổi tại Hội thảo.

z4999420701362_6a6d5af8a5c4a5d3602c96cfa6c1011f

Bà Yuok Sokunthea, Phó Giám đốc, Học viện Hành chính công Hoàng gia Cam-pu-chia, Bộ Công vụ.

Các đại biểu cũng trao đổi về xây dựng mô hình đào tạo với mô đun nhỏ để phù hợp với những nhà lãnh đạo, quản lý hạn hẹp về thời gian. Ứng dụng công nghệ vào đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp dịch vụ công. Nâng cao năng lực lập kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của một tổ chức để lường trước được tính bất định, những vấn đề bất lợi có thể xảy ra và đưa ra biện pháp ứng phó kịp thời theo từng giai đoạn…

z5001818318214_93d6f9411a637f025f1d19ecc223074d

TS. Lại Đức Vượng, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia phát biểu bế mạc Hội thảo.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Lại Đức Vượng thay mặt Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam trân trọng cảm ơn  đại diện các  cơ sở đào tạo trong mạng lưới PSTI, các báo cáo viên quốc tế đến từ OECD và EROPA: ông Daniel Gerson, bà Alana Baker, GS.TS. Alex Brillantes, các nhà khoa học, nhà quản lý và toàn thể quý vị đại biểu đã dành thời gian tham gia Hội thảo. Những ý kiến đóng góp tại Hội thảo được sử dụng để xây dựng khung năng lực lãnh đạo, quản lý cho nền công vụ trong tương lai, từ đó đề xuất ý tưởng hợp tác phát triển nguồn nhân lực lãnh đạo, quản lý trong khu vực và kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực công chức lãnh đạo, quản lý, bồi dưỡng giảng viên trong khuôn khổ chương trình hoạt động của mạng lưới PSTI.

Phạm Hải Long

Comments are closed.