Xử phạt hành vi cung cấp, sử dụng CSDL hành chính, thống kê sai quy định

Tại dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất thêm quy định xử phạt vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính, cơ sở dữ liệu thống kê; vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành và thẩm định chế độ báo cáo thống kê; yêu cầu chính xác của báo cáo thống kê. Đây là điểm mới so với quy định hiện hành.
Ảnh minh họa

Cụ thể, phạt cảnh cáo hành vi trì hoãn việc cung cấp dữ liệu hành chính trong cơ sở dữ liệu hành chính cho cơ quan thống kê có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm việc không cung cấp đầy đủ, kịp thời dữ liệu hành chính trong cơ sở dữ liệu cho cơ quan thống kê có thẩm quyền theo quy định.

Phạt tiền từ trên 5 – 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Không cung cấp các điều kiện kỹ thuật để khai thác cơ sở dữ liệu thống kê; tự ý sửa đổi, làm sai lệch, cung cấp sai sự thật dữ liệu hành chính cho cơ quan thống kê có thẩm quyền theo quy định; cản trở việc khai thác dữ liệu hành chính cơ quan thống kê có thẩm quyền theo quy định.

Các hành vi: Không cung cấp dữ liệu hành chính cho cơ quan thống kê có thẩm quyền theo quy định; can thiệp, ép buộc, áp đặt, mua chuộc, đe dọa, dụ dỗ người khác làm sai lệch dữ liệu hành chính cung cấp dữ liệu hành chính cho cơ quan thống kê có thẩm quyền theo quy định; sử dụng cơ sở dữ liệu hành chính không vì mục đích thống kê, cung cấp dữ liệu hành chính cho bên thứ ba khi không được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quản lý cơ sở dữ liệu; khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê của các chỉ tiêu thống kê, thông tin thống kê chưa được công bố sẽ bị xử phạt từ 10 – 15 triệu đồng.

Xử phạt hành vi giả mạo, khai man số liệu báo cáo thống kê

Theo dự thảo, phạt tiền từ 5 – 7 triệu đồng đối với hành vi lập báo cáo thống kê không đầy đủ nguồn số liệu theo quy định.

Phạt tiền từ 15 – 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: Giả mạo báo cáo thống kê, khai man số liệu trong báo cáo thống kê; thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo thống kê, khai man số liệu trong báo cáo thống kê.

Bên cạnh đó, áp dụng mức phạt tiền cao từ 20 – 30 triệu đồng đối với hành vi ban hành chế độ báo cáo thống kê không đúng thẩm quyền ban hành hoặc không có cơ quan có thẩm quyền thẩm định chế độ báo cáo thống kê.

Dự thảo nêu rõ, mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân. Tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

Comments are closed.