10x

TỌA ĐÀM NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM 

Nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4/2024 và các hoạt động hướng đến chào mừng 65 năm ngày thành lập Học viện Hành chính Quốc gia 29/5/1959 – 29/5/2024, sáng ngày 17/4/2024, tạ...