HCM

Giới thiệu chung

CƠ SỞ TP.HỒ CHÍ MINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG ĐI LÊN CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TS. Phạm Quang Huy[*] 1. Quá trình xây dựng và phát triển - Ngày 30/10/1976, theo Quyết định số 213-CP của Thủ tướng Chính...