1 (25)

Cơ cấu tổ chức

VĂN PHÒNG CƠ CẤU TỔ CHỨC – NHÂN SỰ Tổng số cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng: 62 người – Phó Chánh Văn phòng                      : Trương Ngọc Sinh – Các trưởng, phó phòng: + ...
HCM

Giới thiệu chung

CƠ SỞ TP.HỒ CHÍ MINH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG ĐI LÊN CỦA HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TS. Phạm Quang Huy[*] 1. Quá trình xây dựng và phát triển - Ngày 30/10/1976, theo Quyết định số 213-CP của Thủ tướng Chính...