Logo-Mua-he-xanh

Đâu cần thanh niên có – Nơi khó có thanh niên

          Trước thềm Chiến dịch tình nguyện (CDTN) Mùa hè xanh (MHX) năm 2015, Bản tin Đồng hành đã thực hiện bài phỏng vấn Thạc sĩ Hoàng Đình Vĩnh– Đảng ủy viên Đảng ủy bộ phận phụ trách công tác th...